Download hele richtlijn

Zorg bij verlies en rouw

Werkgroep 

Eline Kochen, voorzitter
Marijke Kars, covoorzitter
Esther van den Bergh
Tanja van Roosmalen
Nette Falkenburg
Annelies Gijsbertsen-Kool
Kim van Teunenbroek
De leden van de Kerngroep
 

Definitie

Definitie: Rouw is het geheel aan lichamelijke, emotionele, cognitieve, spirituele en gedragsmatige reacties dat volgt op het verlies van een dierbaar iemand met wie een betekenisvolle relatie bestond, of na het verlies van iets waaraan betekenis werd gehecht. Rouwen als ongedefinieerde periode dient uiteindelijk te leiden tot een normalisatie van het omgaan met het geleden verlies (zie ook Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland).