Download hele richtlijn

Bewegingsstoornissen

Evaluatie

Aanbevelingen

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Evalueer het effect en de bijwerkingen van de ingestelde behandeling op het juiste moment, en pas de behandeling aan indien nodig. Betrek hierbij kind en gezin.

Overwegingen 

Vergeet niet het effect van de ingestelde behandeling op het juiste moment te evalueren (zie: algemene).