Download hele richtlijn

Psychologische interventies

Literatuuronderzoek

In de NICE- richtlijn ‘End of life care for infants, children and young people’ (2016) is systematisch gezocht naar kwantitatieve en kwalitatieve studies over het effect van emotionele en psychologische ondersteuning en interventies bij kinderen en jongeren met een levensduurverkortende ziekte (1). Er zijn geen kwantitatieve en kwalitatieve studies gevonden over het effect van emotionele en psychologische ondersteuning en interventies bij kinderen en jongeren met een levensduurverkortende ziekte. 
Ook is er systematisch gezocht naar kwantitatieve studies over het effect van emotionele en psychologische ondersteuning en interventies bij ouders van kinderen en jongeren met een levensduurverkortende ziekte. Er zijn geen kwantitatieve studies over het effect van emotionele en psychologische ondersteuning en interventies bij ouders van kinderen en jongeren met een levensduurverkortende ziekte. 

In de richtlijn palliatieve zorg voor kinderen (2022) is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van psychologische interventies bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De volgende studies zijn geïncludeerd:

  • 2 RCTs over het effect van interventies die veerkracht bevorderen in stress management bij kinderen met kanker (2, 3). 
  • 1 systematisch review over het effect van educatieve, probleemoplossingsgerichte, sociale vaardigheden interventies bij kinderen met Cystic Fibrosis (4). 
  • Ook is er systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van psychologische interventies bij ouders van kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De volgende studies zijn ge├»ncludeerd:
  • 1 RCT over het effect van interventies die veerkracht bevorderen in stress management bij ouders van kinderen met kanker (5). 
  • 1 systematisch review over het effect van een community-based ondersteuningsprogramma bij ouders van kinderen met Cystic Fibrosis (4). 
  • 1 systematisch review over het effect van psychologische interventies (waaronder cognitieve gedragstherapie, gezinstherapie, probleemoplossingsgerichte therapie en Multi systemische therapie voor ouders van kinderen met kanker (6).