Download hele richtlijn

Bewegingsstoornissen

Medicamenteuze behandeling 

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van alle soorten medicamenteuze behandelingen van bewegingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over medicamenteuze behandeling van bewegingsstoornissen bij kinderen in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

 

Overweeg: 

  • Bij een acute status dystonicus, biperideen. Overleg bij andere acute bewegingsstoornissen laagdrempelig met een kinderneuroloog met expertise op gebied van bewegingsstoornissen.
  • Bij dystonie, behandeling met baclofen (zie ook: spasticiteit), clonazepam, trihexifenidyl of gabapentine.
  • Bij een focale dystonie, botulinetoxine A-injecties in overleg met een kinderrevalidatiearts (zie ook: spasticiteit. 
  • Bij een persisterende status dystonica, een deep-brain stimulator (operatief).

Doseringsadvies

Doseringen van biperideen zijn te vinden in de overwegingen.
Doseringen van baclofen, clonazepam, gabapentine en botuline toxine A, zijn te vinden in het kinderformularium(3) 

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling voor bewegingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase?

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.
I Medicamenteuze behandeling van bewegingsstoornissen.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op bewegingsstoornissen en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van medicamenteuze behandeling van bewegingsstoornissen op bewegingsstoornissen en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.

Overweeg bij acute status dystonicus als gevolg van bijvoorbeeld anti-emetica het medicijn biperideen: IV 2,5-5 mg als bolus langzaam toedienen, afhankelijk van de halfwaardetijd van het medicijn wat de acute status dystonicus veroorzaakt start onderhoudsbehandeling met 1-2 mg, max driemaal daags. Overweeg als behandeling van langdurige dystonie baclofen (zie ook: spasticiteit), clonazepam, trihexifenidyl of gabapentine. 
Bij een focale dystonie kunnen botulinetoxine A-injecties door een kinderrevalidatiearts overwogen worden. Bij een persisterende status dystonica kan een deep-brain stimulator (operatief) overwogen worden.