Download hele richtlijn

Hoesten

Diagnostiek 

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar diagnostiek van hoesten bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn gebaseerd op grond van ervaringen van experts. 

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

  • Neem een anamnese af en verricht zorgvuldig lichamelijk onderzoek.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

 

  • Overweeg aanvullend onderzoek gericht op je differentiaaldiagnose, houd hierbij rekening met therapeutische consequenties en belasting van het kind.
  • Overweeg sputumkweek bij verdenking op infectie.
  • Overweeg beeldvormend onderzoek als het therapeutische consequenties heeft. 
  • Overweeg logopedische beoordeling naar veiligheid en effectiviteit van slikken.

 Overwegingen

  • Bij alle kinderen dient een volledige anamnese en lichamelijk onderzoek, inclusief saturatiemeting, verricht te worden. Aanvullend onderzoek wordt alleen verricht als dit therapeutische consequenties heeft en niet te belastend is voor de klinische situatie van het kind. Dit is mede afhankelijk van de levensverwachting, de belasting van het onderzoek en de wens van het kind (en/of ouders/verzorgers). Daarbij is de differentiaaldiagnose richtinggevend. Bedenk dat gastroesofageale reflux als oorzaak van hoesten vaak over het hoofd wordt gezien. Denk hierbij met name aan kinderen met spierzwakte of aangedane slikfunctie.
  • Bij verdenking op infectie kan het verkrijgen van sputum voor bacteriĆ«le, virale en schimmel diagnostiek overwogen worden.
  • In een stabiele palliatieve fase kan beeldvormend onderzoek en/of laryngo/bronchoscopie de nodige duidelijkheid geven. Hetgeen therapeutische overwegingen concreter kan maken.
  • Overweeg beoordeling vanuit de logopedie naar veiligheid en effectiviteit van slikken.