Download hele richtlijn

Bewegingsstoornissen

Behandeling van oorzaak

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar behandeling van oorzaken van bewegingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

  • Sluit medicatie als mogelijke oorzaak voor bewegingsstoornissen uit.

Overwegingen

Het is belangrijk om een medicamenteuze oorzaak voor bewegingsstoornissen uit te sluiten.