Download hele richtlijn

Spasticiteit

Behandeling van oorzaak

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur behandeling van oorzaken van spasticiteit bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Ga na of er een oorzaak is voor toename van spasticiteit. Behandel een eventuele infectie, blaasretentie, obstipatie of niet-optimale zit/lighouding en (her)beoordeel deze (na 24 uur).

Overwegingen

Belangrijk is om na te gaan of er een oorzaak is voor toename van spasticiteit (zie: spasticiteit - inleiding), deze te behandelen en te beoordelen (na 24 uur) of het wegnemen of behandeling van deze oorzaken de klachten doen verminderen.