Download hele richtlijn

Advance care planning & gezamenlijke besluitvorming

Overwegingen 

De aanbevelingen zijn gebaseerd op:

  • Systematisch literatuuronderzoek naar RCTs over effectiviteit van ACP-interventies bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase en hun ouders.
  • Kennissamenvatting opgesteld door de betrokken experts. Zij baseerden deze samenvatting op kwantitatieve en kwalitatieve studies, richtlijnen en visiedocumenten over ACP en gezamenlijke besluitvorming en op eigen praktijkervaringen. 
  • Systematisch literatuuronderzoek naar kwalitatieve studies over bevorderende en belemmerende factoren van ACP en gezamenlijke besluitvorming volgens kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase, ouders en zorgverleners.