Download hele richtlijn

Blaren en blaarziektes

Behandeling

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van alle soorten niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandelingen langdurige blaren bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling van langdurige blaren bij kinderen in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts en adviezen van het Blarencentrum UMCG samen met het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis-Centrum Kinderdermatologie welke te vinden zijn op huidhuis.nl.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Stel vast wat de reden van de blaarvorming is (exogeen of endogeen of een combinatie).
  • Geef begrijpelijke informatie aan kind en gezin over de risico’s van de kwetsbare huid met blaren of met neiging tot blaarvorming.
  • Voorkom uitbreiding van blaarvorming door factoren van buitenaf zoveel mogelijk te herkennen en te vermijden.
  • Inspecteer minimaal dagelijks de gehele huid en registreer waar de blaarvorming is en waar die gaat ontstaan (vaak rode of grijze huidafwijkingen).
  • Maak afspraken met eventueel samenwerkende (multidisciplinaire) zorgverleners over de zorg voor de preventie/behandeling van blaarvorming en overleg of verwijs naar een dermatoloog /specialisten op het gebied van blaren (in blarencentrum Groningen).

Wat is de meest effectieve niet-medicamenteuze behandeling van langdurige blaren bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase? 

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase
I Niet-medicamenteuze behandeling van langdurige blaren.
C Geen behandeling/placebo. 
O Effect op langdurige blaren en kwaliteit van leven.

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling van langdurige blaren bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase?

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. 
I Medicamenteuze behandeling van langdurige blaren.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op langdurige blaren en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling op langdurige blaren en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. 

Algemene verzorgingstips bij een kind met blaren 
Verzorg het kind gewoon aangekleed in een wieg, ledikant of bed, waarbij het kind op een zachte onderlegger ligt. Maak eventueel gebruik van een gelkussen. Het kind kan dan door middel van de onderlegger uit het bedje getild worden om eventuele beschadigingen aan de huid te voorkomen. Wanneer het noodzakelijk is het kind met de handen op te tillen, kan dat het best op de volgende manier: rol het kind op de zij en plaats de handen achter het hoofd en de billen. Rol het kind terug en til het kind op. Til het kind nooit op onder de armen. Onthoud dat wrijving en schuifkracht blaren en huiddefecten kunnen veroorzaken. Directe druk, bijvoorbeeld door een gespreide hand, is veiliger. 

Bloedprikken 
Er is geen contra-indicatie voor de bloedprik. Wel belangrijk: na afnemen bloed, géén pleister plakken. 

Voeding 
Bij beschadiging van het mondslijmvlies en daardoor minder goed zuigen/kauwen, kan een speciale speen uitkomst bieden: de special needs feeder (vroeger: Habermann speen). Bij deze flesspeen hoeft niet zo sterk gezogen te worden voor het verkrijgen van voldoende voeding. Maak de flesspeen voor gebruik nat met afgekoeld gekookt water. Ook kan het kind met een pipet of lepeltje gevoed worden.
Kinderen met uitgebreid huidverlies hebben extra calorieën nodig om te zorgen voor voldoende voedingsstoffen voor genezing van de huid en voor voldoende groei.

Fopspenen 
Gebruik liever geen fopspeen. Zuigen op de fopspeen kan blaren geven in de mond en rondom de lippen. 

Kleding 
Blote kinderen met blaren en ontvellingen kunnen schade aan hun huid veroorzaken door met de beentjes tegen elkaar aan te bewegen en met de armpjes over de borst of het gezichtje te bewegen. Kleed het kind in een zachte jumpsuit of kleertjes met de naden naar buiten. Belangrijk is dat de kleding zacht is en geen knellende broekranden, halsopeningen of mouwen heeft. Afdekken voorkomt (verdere) beschadiging en geeft ook vermindering van pijn en jeuk

Luier 
Bij open plekken in het luiergebied: Smeer bij iedere luierwissel, broekspijpjes en de voor- en achterrand van de luier in met een vetzalf; hierdoor ontstaan minder blaren en dus wonden. Ook kan er een extra vetgaas tussen buik/rugje en luier gelegd worden. Pamper premiums zijn de zachtste luiers. 

Bad/douche
Doe een kind met uitgebreide blaren en erosies liever in de eerste dagen/week niet in bad/onder de douche; de handelingen zullen waarschijnlijk pijnlijk zijn.
Door een douche- of badbeurt kunnen de wonden goed gereinigd worden; ook nog vastzittend verbandmateriaal kan tijdens het douchen of baden gemakkelijk afgeweekt worden. Korsten zijn vaak ook gemakkelijker te verwijderen na een bad beurt. 
De douche-, badfrequentie zal afhangen van de conditie van het kind en hoe vaak men wondverzorging moet toepassen. 

Om het baden minder pijnlijk te maken, kan keukenzout toegevoegd worden aan het badwater. Zoveel dat er een isotone 0.9% NaCl oplossing ontstaat (uitrekenen en afwegen met een keukenweegschaal). Meestal komt dit neer op een kopje zout per kinderbad.
Tegelijkertijd mag er badolie (bij voorkeur ongeparfumeerd, zoals Groninger badolie) worden toegevoegd. Blaren prikken gebeurt na het baden. 

Pijnstilling 
Bij ernstige blaarvorming en ontvellingen moet voldoende pijnstilling gegeven worden voorafgaand aan de verbandwisselingen, en indien nodig gedurende de rest van de dag. Hiervoor wordt pijnmedicatie afgesproken (vaak paracetamol met combinatie preparaat). Voorafgaand aan een verbandwissel wordt eigenlijk altijd pijnmedicatie gegeven.  
Ook moet voortdurend geobserveerd worden of de pijn bij het kind voldoende behandeld wordt; pijn bij een kind is bijvoorbeeld te zien aan zich ongemakkelijk voelen, huilen, maskeren, vergrote pupillen, oppervlakkige snelle ademhaling. Wanneer een kind uitgebreide wonden heeft zal een geheel pijnloze verbandwissel niet mogelijk zijn, maar met de juiste pijnmedicatie zal de verbandwissel voor het grootste gedeelte te doen moeten zijn. 
Bespreek de dagelijkse pijnobservatie met betrekking tot verbandwissel en beloop over de dag met de behandelend arts. In de eerste maanden wordt vaak tijdens de pijnlijke episodes, naast de reguliere pijnmedicatie, sucrose 24% toegediend in de wangzak bij een baby, waarna de baby op een vinger of iets anders moet zuigen.
Extra aandachtspunt: denk er aan om bij gebruik van morfine een laxeermiddel toe te voegen. Obstipatie kan slijmvliezen in de anus beschadigen. 

Handschoenen 
Verwijder verband, bij voorkeur met handschoenen (hoeft niet steriel te zijn) aan; verband aanbrengen mag met handschoenen aan, echter de praktijk leert dat dit soms zeer onpraktisch is; de verbanden blijven namelijk aan de handschoenen plakken. Wanneer geen handschoenen gebruikt worden, werk dan van schoon naar vies en desinfecteer handen met hand desinfectans, ook tussendoor. 

Huidinfecties 
Overleg met de dermatoloog welke behandeling toegepast moet worden. Het kan handig zijn om de voorgeschreven zalf eerst op het vetgaas, siliconengaas of schuimverband aan te brengen, en dit dan in éénmaal op de wond te leggen.
Veel huidinfecties worden veroorzaakt door de Staphylococcus Aureus. Smeer hiervoor Fucidinezalf, gedurende maximaal 14 dagen. Ook Pseudomonas Aeruginosa is een bekende veroorzaker van huidinfecties. Hiervoor kan Prontosan wondgel of een honingpreparaat toegepast worden. De meningen over het gebruik van honingpreparaat zijn verdeeld. Er is geen bewijs voor.
Ook verbanden met zilver kunnen toegepast worden, bijvoorbeeld Urgo SSD, Mepilex Ag. Geadviseerd wordt om de verschillende antibacteriële behandelingen steeds af te wisselen. De middelen worden dan in een rotatieschema toegepast. 
Bij klinische infecties zijn systemische antibiotica geïndiceerd. Op basis van een banale kweekuitslag met resistentiepatroon kan een geschikt antibioticum gekozen worden. Let op: bij kinderen met een PEG, kies voor een vloeibare toepassingsvorm. 

Naambandje 
Gebruik geen plastic naambandje om de pols. 

Pleisters/fixatie 
Gebruik NOOIT gewone pleisters op de huid.
Als er een infuus of sonde moet worden gefixeerd, of een elektrode moet worden geplakt, gebruik dan Mepitac. Mepitac gaat overigens snel los, als de huid een beetje nat is. Wanneer een goede fixatie van levensbelang is (bijvoorbeeld sonde), hecht deze dan of neem de gebruikelijke tape en verwijder deze met Trio Niltac Medical Adhesive remover, of met veel vet. 

Zetpillen 
Voorzichtig met zetpillen. Eventueel zetpil flink lubriceren en daarna inbrengen. 

Temperatuurmeting 
Gebruik geen thermometer rectaal. Liever axillair.