Download hele richtlijn

Jeuk

Behandeling van de oorzaak 

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar behandeling van oorzaken van jeuk bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen geformuleerd op grond van ervaringen van experts en op richtlijnen uit de volwassengeneeskunde (7).

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg
(zwakke aanbeveling)

Overweeg als behandeling van de onderliggende oorzaak (indien mogelijk) van jeuk: 

 • aanpassen van medicatie.
 • behandeling van infectie.
 • behandeling van een ijzergebreksanemie
 • behandeling van onderliggende endocrinologische aandoeningen zoals diabetes.
 • opheffen van galgangobstructie, door het plaatsen van een stent (indien levensverwachting langer is dan enkele weken) of nasobiliary drainage.
 • chemotherapie (bijv. bij maligne lymfoom).
 • radiotherapie (bijv. bij ziekte van Hodgkin).

Overwegingen

In de volwassenrichtlijn ‘jeuk’ (2022) van het IKNL worden volgende aanbevelingen gegeven:

 • Houd de huid goed vet
 • Bij jeuk door obstructie van de extrahepatische galwegen, indien de levensverwachting langer is dan enkele weken en de ingreep gewenst wordt door de pati├źnt: overleg met de MDL-arts over endoscopische plaatsing van een stent. Alternatief is een percutane drainage of endoscopische, echografisch geleide drainage.
 • Bij paraneoplastische jeuk: behandel de onderliggende maligniteit met systemische therapie.
 • Staak, indien mogelijk, (tijdelijk) medicatie, als deze de oorzaak is van de jeuk.
 • Behandel onderliggende infecties.
 • Behandel een ijzergebreksanemie.

Behandel onderliggende endocrinologische aandoeningen (bijvoorbeeld hyperthyreoïdie, diabetes mellitus).

De werkgroep is van mening dat het soms mogelijk is om de oorzaak van jeuk (zoals galwegproblematiek of maligniteit) te behandelen door chirurgie of chemotherapie, maar dit is niet altijd mogelijk en/of leidt niet direct tot verdwijning van de jeuk. In veel gevallen zal worden gekozen voor een pragmatische en symptomatische aanpak ongeacht de etiologie.