Download hele richtlijn

Hematologische verschijnselen

Behandeling van trombose

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van alle soorten medicamenteuze behandelingen van trombose bij kinderen in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over behandeling van trombose bij kinderen in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen voor behandeling van trombose zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts. 

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling

  • Overweeg het geven van directe orale anticoagulantia bij symptomatische trombose.

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling van trombose bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase?

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. 
I Medicamenteuze behandeling van trombose.
C Geen behandeling/ placebo.
O Effect op trombose en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van behandeling van trombose op trombose en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.

Subcutane injecties met laagmoleculair gewicht heparine (LMWH) worden door de meeste kinderen als erg vervelend ervaren. In de palliatieve fase zullen de nadelen van deze behandeling dan ook vaak niet opwegen tegen de voordelen. Een alternatief voor de behandeling van symptomatische trombose zijn de directe orale anticoagulantia (DOACs), die inmiddels ook geregistreerd zijn voor de behandeling van trombose bij kinderen. Vitamine K antagonisten worden ook oraal toegediend. Toch wordt er meestal niet voor gekozen vanwege de frequente bloedafnames die nodig zijn om de juiste dosering te vinden.