Download hele richtlijn

Jeuk

Niet-medicamenteuze behandeling

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar alle soorten niet-medicamenteuze behandeling van jeuk bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over niet-medicamenteuze behandeling van jeuk bij kinderen in de palliatieve fase. Deoverwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts en richtlijnen uit de volwassengeneeskunde (7).

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Zorg bij jeuk voor goede verzorging van de huid.
  • Voorkom huidirritatie.
  • Heb aandacht voor geestelijk welbevinden.

Overweeg
(zwakke aanbeveling)

  • Overweeg bij kinderen met jeuk het gebruik van smeersels op basis van de toestand van de huid.

Wat is de meest effectieve niet-medicamenteuze behandeling van jeuk bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase? 

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.          
I Niet-medicamenteuze behandeling van jeuk.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op jeuk en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van niet-medicamenteuze behandeling op jeuk kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.

In de richtlijn ‘jeuk’ (2022) van het IKNL, wordt geadviseerd om te zorgen voor een goede verzorging van de huid, huidirritatie te voorkomen en aandacht te hebben voor geestelijk welbevinden (7). 
Het gebruik van crèmes en (body)lotions wordt afgeraden bij jeuk. Ze bevatten namelijk veel water en drogen de huid uit, met toename van jeuk en klachten tot gevolg. Een crème of lotion, maar ook poeder, kan de huid uitdrogen, een zalf doet dat niet. Overwogen kan worden zalf koel te bewaren alvorens het op te brengen. 
Ook kan het aanbrengen van een ‘cold-pack’ in een doek overwogen worden of door in de huid te knijpen/kloppen in het aangedane huidgebied of juist op afstand. Ook het koel houden van de verblijfsruimte/kamer kan helpen en eventueel gebruik maken van een (hand)ventilator. Het afdekken van de huid kan helpen de jeuk te verminderen eventueel door gebruik te maken van een anti-krabverbandpak.
Uit diverse case reports bij volwassenen met chronische jeuk, blijkt dat zelf-hypnose en hypnotherapie klachten van jeuk kan verminderen/verlichten (8-10).