Download hele richtlijn

Hoesten

Medicamenteuze behandeling

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van alle soorten medicamenteuze behandelingen van hoesten bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over medicamenteuze behandeling van hoesten bij kinderen in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen voor non-opioïden, opioïden en verneveling met zoutoplossing of koude stoom zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbeveling

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

  • Overweeg bij nachtelijk hoesten, toedienen van honing of dextromethorfan.

Doseringsadvies

Doseringen van dextromethorfan beschreven in de aanbevelingen zijn te vinden in het kinderformularium (12).

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling van hoesten bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase? 

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.
I Medicamenteuze behandeling van hoesten.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op hoesten en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van non-opioïden op hoesten en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. 

Er is een gerandomiseerde studie bij niet-palliatieve kinderen met een bovenste luchtweginfectie die een positief effect aantoonde van honing boven placebo op nachtelijk hoesten (10).
Een andere gerandomiseerde studie bij niet-palliatieve kinderen met een bovenste luchtweginfectie toonde meer verbetering van de door ouders gerapporteerde nachtelijke hoestklachten in de dextromethorfan groep dan in de placebogroep, maar minder dan in de groep die honing innam (11).

Aanbeveling

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Start zeker in een terminale fase als het hoesten (ernstig) discomfort geeft, oraal of parenteraal opioïden. Hierbij is morfine de eerste keus.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

  • Overweeg noscapine of codeïne. Effect is niet aangetoond bij hoest.

Doseringsadvies

Dosering van morfine (bij pijn) is te vinden in het kinderformularium (13). Let op: in dagelijkse praktijk wordt bij hoesten gestart met 25-50% van de dosering bij pijn (zie: overwegingen).
Doseringen van noscapine en codeïne zijn te vinden in het kinderformularium (12). 

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling van hoesten bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase? 

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.
I Medicamenteuze behandeling van hoesten.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op hoesten en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van opioïden op hoesten en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. 

Ondanks gebrek aan bewijs, is de werkgroep van mening dat opioïden van nut kunnen zijn in de terminale fase als hoesten discomfort geeft. Voor opioïden is er geen onderbouwd doseringsadvies bij kinderen met hoesten; in de dagelijkse praktijk wordt gestart met 25-50% van de dosering bij pijn. 
Codeïne is door de WHO uit de richtlijn pijn bij kinderen gehaald vanwege onbetrouwbare metabolisatie, dus dit middel is niet de eerste keus.

Aanbeveling

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

  • Overweeg vernevelen met fysiologisch of hypertoon zout of koude stoom.

Doseringsadvies

Doseringen van medicaties beschreven in de aanbevelingen zijn te vinden in de overwegingen.  

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling van hoesten bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase? 

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.
I Medicamenteuze behandeling van hoesten.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op hoesten en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van verneveling met zoutoplossing of koude stoom op hoesten en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. 

De werkgroep is van mening dat NaCl 5,85% en NaCl 0,9% verneveling kan helpen om secreties in de lagere luchtwegen te verdunnen en beter te kunnen klaren. Let hierbij op de juiste techniek en gebruik indien mogelijk een mondstuk voor de inhalatie omdat dit een betere depositie geeft in de lagere luchtwegen dan inhalatie via een mond-neusmasker.
Verneveling van koude stoom met behulp van ultrasoon apparaat dat demiwater zonder verhitting in aerosol brengt, kan helpen bij het ophoesten van taai secreet (vooral in het ziekenhuis).