Download hele richtlijn

Epilepsie

Behandeling van oorzaak

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar behandeling van oorzaken van epilepsie bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

  • Evalueer en zo mogelijk, behandel uitlokkende factoren van epileptische aanvallen, zoals een elektrolytstoornis.

Overwegingen

Evalueer wat de mogelijke oorzaak kan zijn van de epileptische aanvallen en probeer deze te behandelen (bijvoorbeeld het corrigeren van electrolytstoornissen).