Download hele richtlijn

Dyspneu

Evaluatie

Aanbevelingen

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Evalueer het effect en de bijwerkingen van de ingestelde behandeling op het juiste moment, en pas de behandeling aan indien nodig. Betrek hierbij kind en gezin.

Overwegingen

Vergeet niet het effect van de ingestelde behandeling op het juiste moment te evalueren (zie: algemene aanbevelingen). De werkgroep adviseert waar mogelijk een VAS of NRS schaal te gebruiken om effect van interventies te evalueren (zie: diagnostiek).