Download hele richtlijn

Delier

Behandeling van oorzaak

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar behandeling van oorzaken van delier bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

  • Screen bij kritisch zieke kinderen, dagelijks op be├»nvloedbare risicofactoren en behandel deze.

Overwegingen

De werkgroep adviseert om bij kritisch zieke kinderen dagelijks te screenen op beïnvloedbare risicofactoren voor delier en deze te behandelen. Dit om kans op ontwikkeling van een delier te verminderen. Beoordeel hiertoe frequent de noodzaak en dosering van opiaten en/of benzodiazepinen.