Download hele richtlijn

Misselijkheid en Braken

Behandeling van oorzaak

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar behandeling van oorzaken van misselijkheid en braken bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen
(Sterke aanbeveling)
  • Behandel waar mogelijk de oorzaak van misselijkheid en braken, tenzij de belasting niet opweegt tegen de mogelijke voordelen voor het kind.

Overwegingen

Overweeg behandeling afhankelijk van de oorzaak. Maak altijd een afweging tussen de belasting voor het kind en de mogelijke voordelen behandeling van oorzaak.