Hulpmiddelen

Richtlijngerelateerde producten & diensten

Palliarts
App (kosteloos) ter ondersteuning van (huis)artsen bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. 

Palliaguide
Palliaguide biedt gebruikers inzichten uit richtlijnen palliatieve zorg. Palliaguide geeft deze medische content visueel weer door middel van interactieve beslisbomen. 

Samenvattingskaartjes (webshop)
Op deze site vind je de meest actuele richtlijnen. De bijbehorende samenvattingen vind je hier op de site. Daarnaast zijn de samenvattingen ook als samenvattingskaartjes te bestellen of te downloaden via de PZNL-webshop. Je kunt de samenvatting ook raadplegen in de (gratis) app PalliArts.  

Landelijke consultatiedienst palliatieve zorg
De telefonische consultatiedienst Palliatieve zorg wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden. Er is één landelijk telefoonnummer (088-6051444) dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam.

Consultatie Kinderpalliatieve zorg
Van het kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg

Zorgpad Stervensfase
Het Zorgpad Stervensfase is een onderdeel van de richtlijn Zorg in de Stervensfase. Dit hulpmiddel optimaliseert de kwaliteit van zorg in de stervensfase. Het is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument ineen.

Palliaguide
Hulpmiddel in de vorm van beslisbomen om zorgprofessionals en patiënten te ondersteunen bij behandelbeslissingen.

Overpalliatievezorg.nl
Website met informatie over palliatieve zorg voor patiënten en naasten.