Hulpmiddelen

Richtlijngerelateerde producten & diensten

Palliarts
App (kosteloos) ter ondersteuning van huis(artsen) bij het verlenen van goede palliatieve zorg, afgestemd op de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en zijn naasten. 

Palliaguide
Palliaguide biedt gebruikers inzichten uit richtlijnen palliatieve zorg. Palliaguide geeft deze medische content visueel weer door middel van interactieve beslisbomen. 

Samenvattingskaartjes (webshop)
Op deze site vindt u de meest actuele richtlijnen. De bijbehorende samenvattingen vindt u hier op de site. Daarnaast zijn de samenvattingen ook als samenvattingskaartjes te bestellen of te downloaden via de IKNL-webshop. U kunt de samenvatting ook raadplegen in de (gratis) app PalliArts.  

 

Landelijke consultatiedienst palliatieve zorg
De telefonische consultatiedienst Palliatieve zorg wordt landelijk dekkend 24/7 aangeboden. Er is één landelijk telefoonnummer (088-6051444) dat via de postcode van de consultvrager uitkomt bij een consultatieteam.

Consultatie Kinderpalliatieve zorg
Van het kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg

Signalering in de palliatieve fase
Denk- en werkmethode voor verzorgenden

Besluitvorming in de palliatieve fase
Set materialen ter ondersteuning bij symptoommanagement

Zorgpad Stervensfase
Interdisciplinaire zorg in de laatste levensfase

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.