Download hele richtlijn

Oncologische ulcera

Inleiding en definitie

Een oncologisch ulcus kan veroorzaakt worden door primaire maligniteit van de huid, door metastasen (uitzaaiingen) in de huid of doorgroei van een maligniteit van dieper gelegen structuren door de huid. 
Van groot belang is om te weten dat het WCS Classificatiemodel niet van toepassing is bij een oncologisch ulcus. Bij een oncologisch ulcus is het rode weefsel vrijwel altijd tumorweefsel en geen granulatieweefsel. Dit weefsel zal daarom nooit spontaan genezen, maar uitsluitend reageren op tumorgerichte behandeling. 

Bij geel of zwart weefsel is een debridement of een necrotectomie gecontra-indiceerd, omdat vrij makkelijk (grote) bloedingen kunnen ontstaan. De zorg voor een kind met een oncologisch ulcus is en kan, mede door het vaak palliatieve karakter, psychosociaal behoorlijk belastend zijn voor zowel naasten als hulpverleners. Multidisciplinaire aanpak en een gestructureerd overleg voor evaluatie met alle hulpverleners is daarom van belang.