Download hele richtlijn

Bewegingsstoornissen

Niet-medicamenteuze behandeling

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van alle soorten medicamenteuze behandelingen van bewegingsstoornissen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over niet-medicamenteuze behandeling van bewegingsstoornissen bij kinderen in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen voor niet-medicamenteuze behandeling gericht op het reduceren van beperkingen door bewegingsstoornissen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

 

  • Overweeg te controleren op bewegingsstoornis luxerende factoren zoals fysiek ongemak, obstipatie, blaasretentie, onvoldoende rust, pijn en angst.
  • Overweeg laagdrempelig overleg met een (kinder)fysiotherapeut, ergotherapeut of kinderrevalidatiearts.
  • Overweeg de inzet van hulpmiddelen om het kind zo optimaal mogelijk te laten zitten, staan of liggen.

Wat is de meest effectieve niet-medicamenteuze behandeling (o.a. saneren van medicatie) voor, bewegingsstoornissen, bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase?

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.
I Niet-medicamenteuze behandeling van bewegingsstoornissen.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op bewegingsstoornissen en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van behandeling gericht op reduceren van beperkingen door bewegingsstoornissen op bewegingsstoornissen en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.

Behandeling kan ook gericht zijn op reduceren van ervaren beperkingen door de bewegingsstoornissen, bijvoorbeeld door het optimaliseren van de houding ter vermindering van dystonie. Controleer op bewegingsstoornis luxerende factoren zoals fysiek ongemak, obstipatie, blaasretentie, onvoldoende rust, pijn en angst. Overweeg begeleiding door een revalidatiearts, (kinder) fysiotherapeut of ergotherapeut om zo optimaal mogelijke (motorische) uitvoering van de dagelijkse handelingen door het kind te bereiken.