Over de richtlijnen

De richtlijnen palliatieve zorg zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. Ze zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg. De ervaringen van onder andere artsen, verpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk werkenden zijn hiervoor benut. Ook patiënten participeren bij de ontwikkeling van richtlijnen palliatieve zorg.

Richtlijnen bieden een handvat voor de brede en multidisciplinaire groep zorgprofessionals die werkzaam zijn in de palliatieve zorg. Hiermee kunnen zij vanuit een multidimensionele benadering de kwaliteit van zorg verhogen en beter invulling geven aan wensen, waarden en behoeften van de patiënt en naasten zoals beschreven in het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland.

Procesbegeleiding

Stichting PZNL verzorgt procesbegeleiding voor de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen en de revisie van bestaande richtlijnen op het gebied van palliatieve zorg.

Zie voor meer informatie over het proces van het opstellen van de richtlijnen het Proces herziening richtlijnen.

Herziening verouderde richtlijnen

Een aantal verouderde richtlijnen palliatieve zorg die veelal niet voldoen aan de huidige kwaliteitseisen van richtlijnherziening worden versneld geüpdatet binnen het Meerjarenplan Richtlijnen Palliatieve Zorg.

Op de deze pagina vind je meer informatie over de status van de richtlijnen die momenteel worden ontwikkeld of herzien.

Nieuw / gewijzigd

oktober 2023
september 2023
juni 2023