Download hele richtlijn

Culturele, spirituele en religieuze ondersteuning

Literatuuronderzoek

In de NICE-richtlijn ‘End of life care for infants, children and young people’ (2016) is systematisch gezocht naar kwantitatieve en kwalitatieve studies over het effect van culturele, religieuze en spirituele ondersteuning bij kinderen en jongeren met een levensduurverkortende ziekte (1). 

Er zijn geen kwantitatieve studies gevonden over het effect van culturele, religieuze en spirituele ondersteuning bij kinderen en jongeren met een levensduurverkortende ziekte.

Er zijn 14 kwalitatieve studies gevonden over culturele, religieuze en spirituele ondersteuning (2-15).

In deze richtlijn is er systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van culturele, spirituele en religieuze ondersteuning bij kinderen tussen 0 en 18 jaar en hun familieleden en verzorgers in de palliatieve fase. Er is 1 RCT gevonden over het effect van een spiritueel trainingspakket (gericht op communicatievaardigheden en het bieden van hoop) op stress, angst en depressie bij moeders van kinderen met kanker (16). Ook is er 1 RCT gevonden over het effect van een educatief spirituele interventie op burn-out scores bij ouders van kinderen met kanker(17).