Download hele richtlijn

Zorg bij verlies en rouw

Literatuuronderzoek

Er is systematisch gezocht in de literatuur over rouwzorg en nazorginterventies bij kinderen in de palliatieve fase en hun ouders/ familieleden. Er is 1 RCT gevonden over het effect van rouwzorg interventie op rouwreacties bij moeders van overleden kinderen.(1) Er zijn 10 systematische reviews gevonden over componenten van rouwzorg interventies en ervaringen/behoeften van ouders en zorgverleners over componenten van rouwzorg interventies en communicatie en affectieve strategie├źn (2–11). Overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd mede op grond van ervaringen van experts.