Download hele richtlijn

Pijn

Behandeling Algemeen

De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Creëer een rustige omgeving.
  • Geef informatie over oorzaken van pijn, behandelingsmogelijkheden en ziekteverloop.
  • Bespreek met kind en ouders welke factoren de pijn beïnvloeden.
  • Bevorder de autonomie van kind en ouders door het geven van advies over maatregelen die zij zelf kunnen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld houdingsverandering, ontspanningsoefeningen, zelfmedicatie, etc.
  • Betrek kind en ouders zoveel mogelijk bij de behandeling van pijn en maak afspraken over hoe de zorg gegeven kan worden (bij voorkeur door middel van het pijnpaspoort). 
  • Bespreek wat er gedaan kan worden bij acute pijn en hoe medicatie op schema te continueren.
  • Zorg dat voldoende (doserings)advies en medicatie aanwezig zijn en denk daarbij ook een aantal stappen vooruit. 
  • Schakel laagdrempelig een Kinder Comfort Team en/of een pijnteam in.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

 

  • Overweeg het inschakelen van een ergotherapeut of (kinder)fysiotherapeut om kind en ouders laagdrempelige adviezen te geven over houdingsverandering, ontspanningsmogelijkheden en eventuele hulpmiddelen.

Overwegingen 

Voor ouders en kinderen in de palliatieve fase, is pijn een zeer stresserend symptoom, dat zorgt voor heel veel angst. Daarom is het ontzettend belangrijk om de pijn zo snel en zo goed mogelijk te behandelen.
Informatie en uitleg over pijn en wat ouders zelf al kunnen doen is belangrijk. De manier waarop met pijn en pijnbestrijding moet worden omgegaan, kan per kind verschillend zijn. Vaak wordt gebruik gemaakt van het pijnpaspoort, waarin voor het individuele kind beschreven staat welke handelingen pijnlijk worden gevonden en op welke manier daar het best rekening mee kan worden gehouden. Maak het pijnpaspoort bespreekbaar met medisch pedagogisch zorgverleners, kind en ouders. Hiermee geef je kind en ouders wat meer regie over pijn en pijnbehandeling. 
Bij het maken van een behandelplan voor pijn is het noodzakelijk om een aantal stappen vooruit te denken. Deze stappen moeten al in het behandelplan voor pijn worden opgenomen. 
Het heeft meerwaarde om hiervoor laagdrempelig een Kinder Comfort Team (KCT) in te schakelen voor begeleiding en behandeling van symptomen in de palliatieve fase.
Indien er sprake is van complexe pijn, overweeg consultatie van en of verwijzing naar een pijnteam.