Download hele richtlijn

Reutelen

Behandeling Algemeen

De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Bespreek vóór de terminale fase al wat reutelen is en geef uitleg aan betrokkenen dat dit niet oncomfortabel is voor het kind. Geef de informatie bij voorkeur al tijdens het bespreken van het individueel zorgplan.
  • Leg uit dat reutelen een regelmatig voorkomend symptoom is rond het overlijden.
  • Herhaal deze informatie op het moment dat reutelen zich voordoet.

Overwegingen

Over het algemeen wordt aangenomen dat patiënten niet lijden onder het geluid van het reutelen. In studies uitgevoerd bij volwassenen is geen relatie gevonden tussen de aanwezigheid  of luidheid van reutelen en tekenen van ademnood (2). 
Voor naasten kan reutelen als zeer belastend worden ervaren, zeker als zij er niet op voorbereid zijn. Bespreek daarom ruim van tevoren de mogelijkheid dat reutelen kan optreden en benadruk hierbij dat het geluid geen teken is van benauwdheid, maar van de stase van sputum passende bij de situatie van hun dierbare. Geef informatie over reutelen bij voorkeur al tijdens het bespreken van het individueel zorgplan.
Blijf de informatie ook herhalen in de aanloop naar het overlijden. Een studie bij volwassen patiënten onderschrijft deze denkrichting, zij vergeleken reutelen met snurken met de uitleg dat de snurkende persoon hier ook geen last van heeft. In de groep waar deze uitleg gegeven is werd er minder medicatie voorgeschreven aan de patiënt (3). Echter, niet voor betrokkenen is goede voorlichting voldoende om dit symptoom als niet belastend te ervaren (4).