Download hele richtlijn

Praktische en sociale ondersteuning

Literatuuronderzoek

In de NICE-richtlijn ‘End of life care for infants, children and young people’ (2016) is systematisch gezocht naar kwantitatieve en kwalitatieve studies over het effect van sociale en praktische ondersteuning bij kinderen en jongeren met een levensduurverkortende ziekte (1). 
Er zijn geen kwantitatieve studies gevonden over het effect van sociale en praktische ondersteuning bij kinderen en jongeren met een levensduurverkortende ziekte. Er zijn 22 kwalitatieve studies gevonden over sociale en praktische ondersteuning (2-23).

In de richtlijn palliatieve zorg voor kinderen (2022) is er systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van sociale en praktische ondersteuning bij kinderen tussen 0 en 18 jaar en hun familieleden en verzorgers in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over sociale en praktische ondersteuning bij kinderen en hun familieleden, verzorgers bij kinderen in de palliatieve fase.