Download hele richtlijn

Verhoogde intracraniële druk

Behandeling

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar alle soorten niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandelingen van verhoogde intracraniële druk bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over algemene behandeling van verhoogde intracraniële druk bij kinderen in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

  • Overweeg bij verhoogde intracraniële druk, dexamethason.
  • Overweeg een ontlastende lumbaal punctie ter vermindering van klachten, en verwijzing naar de neurochirurg bij persisterende verhoogde intracraniële druk.

Doseringsadvies

Dosering van dexamethason is te vinden in het kinderformularium(3).

Wat is de meest effectieve niet-medicamenteuze behandeling (o.a. saneren van medicatie) voor verhoogde intracraniële druk bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase?

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.
I Niet-medicamenteuze behandeling van verhoogde intracraniële druk.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op verhoogde intracraniële druk en kwaliteit van leven.

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling voor verhoogde intracraniële druk bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase?

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.
I Medicamenteuze behandeling van verhoogde intracraniële druk.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op verhoogde intracraniële druk en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling op verhoogde intracraniële druk en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.

Dexamethason kan oedeem rondom bijvoorbeeld een tumor verminderen en daarmee de intracraniële druk verlagen; het werkt tevens anti-emetisch. Waarschuw voor de mogelijkheid van extreme gedragsveranderingen (9). Overweeg een ontlastende lumbaalpunctie, indien er geen obstructie van het liquorsysteem bestaat of een ruimte-innemende laesie en verwijs naar een neurochirurg bij persisterende verhoogde intracraniële druk voor eventuele drain plaatsing. Houd hierbij rekening met de situatie en belastbaarheid van het kind.