Download hele richtlijn

Oncologische ulcera

Diagnostiek

Er is niet systematisch gezocht naar diagnostiek van oncologische ulcera bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts en richtlijnen uit de volwassengeneeskunde (5).

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

Overwegingen

Voor de beoordeling van wonden is lichamelijk onderzoek van groot belang.
De kenmerken van oncologische ulcera zijn:

  • grillig van vorm; dit kan variëren van paddenstoelvormig tot grote kraters in de diepte, vaak met ondermijning van het weefsel;
  • geen natuurlijke genezingstendens;
  • rood weefsel is vrijwel altijd tumorweefsel;
  • verhoogde bloedingsneiging;
  • penetrante geur; dit komt door weefselversterf en infectie die veroorzaakt worden door anaerobe bacteriën;
  • vaak extreme exsudaat productie;
  • pijn;
  • jeuk.

Om de ernst en uitgebreidheid van het oncologisch ulcus vast te leggen kan de gradatie worden bepaald door het volgende stadiëringssysteem te gebruiken (tabel 3).

Tabel 3 Stadiëring van oncologische ulcera.

Graad I Intacte epidermis met dreigende aantasting van de huid door onderliggend tumorweefsel.
Graad II Beginnende aantasting van de subcutis.
Graad III1 Diepe doorgroei met aantasting van de subcutis.
Graad IV1 Droge en/of vervloeiende necrose tot 30% van het wondoppervlak.
Graad V1 Droge en/of vervloeiende necrose op meer dan 30% van het wondoppervlak.

1Bij gradaties II tot en met V kan sprake zijn van exsudaat, bloedingsneiging, pijn en jeuk.

Tabel_3_Stadiering_van_oncologische_ulcera_rl_Kinderen