Guidelines for palliative care

Below you will find an overview of the available English guidelines and summaries for palliative care. These guidelines are translations of the original Dutch versions.

For a full overview of all the available guidelines for palliative care, see Richtlijnen palliatieve zorg.

Richtlijn Indeling Methodiek Laatst gewijzigd
Existential spiritual aspects in palliative care overigen consensus based 2018-09-30
Nausea and vomiting symptomen evidence based 2014-06-16
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.