Richtlijnen en handreikingen palliatieve zorg

In de richtlijnen Palliatieve zorg worden de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg.

 

Richtlijn Indeling Methodiek Laatst gewijzigd
Acute massale longbloeding, risico op (handreiking) handreiking consensus based 2017-11-01
Algemene principes van palliatieve zorg algemeen consensus based 2017-02-01
Amyotrofische Laterale Sclerose – ALS ziektegerelateerd evidence based 2021-11-15
Angst symptomen evidence based 2022-11-22
Anorexie en gewichtsverlies symptomen evidence based 2013-12-01
Ascites symptomen evidence based 2024-05-21
Complementaire zorg voor kinderen overigen consensus based 2023-10-12
Complementaire zorg voor volwassenen (handreiking) overigen consensus based 2023-06-15
COPD ziektegerelateerd evidence based 2021-08-03
Decubitus symptomen evidence based 2021-03-01
Dehydratie en vochttoediening symptomen consensus based 2010-11-27
Delier symptomen evidence based 2022-10-06
Dementie ziektegerelateerd evidence based 2023-10-10
Depressie symptomen evidence based 2022-11-22
Diarree symptomen consensus based 2010-02-21
Dyspneu symptomen evidence based 2015-12-22
Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn rondom levenseinde consensus based 2010-04-22
Euthanasie en hulp bij zelfdoding rondom levenseinde evidence based 2021-12-23
Hartfalen NYHA-klasse III en IV ziektegerelateerd evidence based 2018-02-07
Hersenmetastasen ziektegerelateerd evidence based 2020-08-27
Hik symptomen evidence based 2022-02-15
Hoesten symptomen consensus based 2010-06-18
Hulp bij helpen (handreiking) handreiking consensus based 2012-02-29
Hypercalciëmie symptomen evidence based 2024-06-11
Ileus symptomen evidence based 2018-11-08
Implanteerbare cardioverter defibrillator rondom levenseinde consensus based 2012-01-02
Jeuk symptomen evidence based 2022-02-21
Kinderen, palliatieve zorg voor algemeen evidence based 2022-11-28
Koorts symptomen evidence based 2024-06-04
Kwaliteitskader Kinderpalliatieve zorg algemeen consensus based 2018-04-26
Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland algemeen consensus based 2017-09-14
Lymfoedeem symptomen evidence based 2014-01-05
Mantelzorgondersteuning algemeen consensus based 2021-11-04
Mensen met niet-westerse achtergrond, zorg aan (handreiking) handreiking consensus based 2011-11-02
Misselijkheid en braken symptomen evidence based 2014-06-16
Mondklachten symptomen consensus based 2010-07-29
Nierfalen, eindstadium ziektegerelateerd evidence based 2017-03-01
Obstipatie symptomen evidence based 2022-04-11
Oncologische ulcera symptomen consensus based 2010-08-11
Palliatieve sedatie rondom levenseinde evidence based 2022-06-16
Parkinson ziektegerelateerd evidence based 2023-06-26
Pijn bij gevorderde stadia van COPD of hartfalen symptomen evidence based 2019-06-12
Pijn bij patiënten met kanker symptomen evidence based 2019-12-06
Proactieve Zorgplanning algemeen evidence based 2023-06-20
Rouw rondom levenseinde evidence based 2022-10-10
Slaapproblemen symptomen evidence based 2023-09-26
Slecht-nieuwsgesprek (handreiking) handreiking consensus based 2012-11-10
Urogenitale problemen symptomen consensus based 2010-05-08
Vermoeidheid bij kanker symptomen evidence based 2019-05-09
Verstandelijke beperking, palliatieve zorg voor mensen ziektegerelateerd evidence based 2022-10-17
Wervelmetastasen ziektegerelateerd evidence based 2015-08-20
Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase overigen evidence based 2018-09-30
Zorg in de Stervensfase symptomen evidence based 2023-10-30
Zweten, overmatig symptomen evidence based 2022-02-15