Richtlijnen en handreikingen palliatieve zorg

In de richtlijnen Palliatieve zorg worden de meest recente inzichten in diagnostiek en behandeling bij palliatieve zorg beschreven. De richtlijnen zijn multidisciplinair en waar mogelijk evidence based opgesteld. De richtlijnen zijn tot stand gekomen met de inbreng van professionals uit heel Nederland die betrokken zijn bij de palliatieve zorg.

 

Richtlijn Indeling Methodiek Laatst gewijzigd
Acute massale longbloeding, risico op (handreiking) handreiking consensus based 2017-11-01
Algemene principes van palliatieve zorg algemeen consensus based 2017-02-01
Amyotrofische Laterale Sclerose – ALS ziektegerelateerd evidence based 2021-11-15
Angst symptomen consensus based 2009-06-25
Anorexie en gewichtsverlies symptomen evidence based 2013-12-01
Ascites symptomen consensus based 2010-01-19
Complementaire zorg overigen consensus based 2010-07-30
COPD ziektegerelateerd evidence based 2021-08-03
Decubitus symptomen evidence based 2021-03-01
Dehydratie en vochttoediening symptomen consensus based 2010-11-27
Delier symptomen consensus based 2010-05-10
Dementie ziektegerelateerd consensus based 2010-07-30
Depressie symptomen consensus based 2010-06-22
Diarree symptomen consensus based 2010-02-21
Dyspneu symptomen evidence based 2015-12-22
Euthanasie bij een verlaagd bewustzijn rondom levenseinde consensus based 2010-04-22
Euthanasie en hulp bij zelfdoding rondom levenseinde evidence based 2021-12-23
Existential spiritual aspects in palliative care overigen consensus based 2018-09-30
Hartfalen NYHA-klasse III en IV ziektegerelateerd evidence based 2018-02-07
Hersenmetastasen ziektegerelateerd evidence based 2020-08-27
Hik symptomen evidence based 2022-02-15
Hoesten symptomen consensus based 2010-06-18
Hulp bij helpen (handreiking) handreiking consensus based 2012-02-29
Hypercalciëmie symptomen consensus based 2010-03-24
Ileus symptomen evidence based 2018-11-08
Implanteerbare cardioverter defibrillator rondom levenseinde consensus based 2012-01-02
Jeuk symptomen evidence based 2022-02-21
Kinderen overigen evidence based 2013-08-01
Koorts symptomen consensus based 2008-07-23
Kwaliteitskader Kinderpalliatieve zorg algemeen consensus based 2018-04-26
Kwaliteitskader Palliatieve zorg Nederland algemeen consensus based 2017-09-14
Lymfoedeem symptomen evidence based 2014-01-05
Mantelzorgondersteuning algemeen consensus based 2021-11-04
Mensen met niet-westerse achtergrond, zorg aan (handreiking) handreiking consensus based 2011-11-02
Misselijkheid en braken symptomen evidence based 2014-06-16
Mondklachten symptomen consensus based 2010-07-29
Nausea and vomiting symptomen evidence based 2014-06-16
Nierfalen, eindstadium ziektegerelateerd evidence based 2017-03-01
Obstipatie symptomen evidence based 2022-04-11
Oncologische ulcera symptomen consensus based 2010-08-11
Palliatieve sedatie rondom levenseinde evidence based 2022-06-16
Pijn bij gevorderde stadia van COPD of hartfalen symptomen evidence based 2019-06-12
Pijn bij kinderen symptomen evidence based 2007-10-01
Pijn bij patiënten met kanker symptomen evidence based 2019-12-06
Rouw rondom levenseinde consensus based 2010-08-01
Slaapproblemen symptomen consensus based 2008-10-02
Slecht-nieuwsgesprek (handreiking) handreiking consensus based 2012-11-10
Stervensfase, zorg in de rondom levenseinde consensus based 2010-08-11
Urogenitale problemen symptomen consensus based 2010-05-08
Vena cava superior syndroom symptomen consensus based 2010-06-18
Vermoeidheid bij kanker symptomen evidence based 2019-05-09
Verstandelijke beperking, medische beslissingen levenseinde rondom levenseinde consensus based 2007-11-01
Verstandelijke beperking, palliatieve zorg voor mensen met een ziektegerelateerd consensus based 2010-07-05
Wervelmetastasen ziektegerelateerd evidence based 2015-08-20
Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase overigen evidence based 2018-09-30
Zweten, overmatig symptomen evidence based 2022-02-15
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.