Download hele richtlijn

Hematologische verschijnselen

Behandeling van trombocytopenie 

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van alle soorten medicamenteuze en behandeling van trombocytopenie bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over behandeling van trombocytopenie bij kinderen in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen voor trombocytentransfusies zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts en op richtlijnen uit de kinder- en volwassengeneeskunde (4). 

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

  • Houd bij ingrepen (zoals plaatsen van een epiduraal katheter) in de palliatieve fase de trombocytengrenzen uit de landelijke transfusierichtlijn aan.

Overweeg
(zwakke aanbeveling)

 

  • Overweeg bij kinderen met een trombocytopenie door een aanmaakstoornis de transfusiegrenzen aan te houden uit de landelijke transfusierichtlijn:
    • een profylactische trombocytentransfusie bij een trombocytengetal lager dan 10 x 109/L. 
    • bij een bloeding WHO-graad 2 een trombocytentransfusie bij trombocyten lager dan 30 x 109/L
    • bij een bloeding WHO-graad 3 of 4 een trombocytentransfusie bij trombocyten lager dan 100 x 109/L
  • Overweeg voor een bepaalde fysieke activiteit met risico op bloeding een trombocytentransfusie.

Doseringsadvies

Bij trombocytentransfusie wordt een dosis van 10 ml/kg geadviseerd (4).

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling van trombocytopenie bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase?

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.
I Medicamenteuze behandeling van trombocytopenie (o.a. trombocytentransfusie).
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op bloedingsneiging, complicaties, morbiditeit, mortaliteit, ziekenhuis admissies en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van trombocytentransfusie bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase op bloedingsneiging, complicaties, morbiditeit, mortaliteit, ziekenhuis admissies en kwaliteit van leven.

Er is geen evidence gevonden over trombocytentransfusies bij kinderen in de palliatieve fase. Recent is wel een richtlijn ontwikkeld over transfusies met trombocyten voor kinderen met een maligniteit. Voor literatuur over transfusies bij kinderen met een maligniteit verwijzen wij daarom naar de richtlijn 'Trombocytentransfusies bij kinderen met kanker' (8). In deze richtlijn wordt besproken dat er in 1 studie minder bloedingen worden gezien bij profylactische trombocytentransfusies indien trombocyten < 20 x 109/L zijn. 
In de richtlijn Bloedtransfusiebeleid (2019) voor kinderen en volwassen van de Federatie Medisch specialisten wordt aanbevolen om bij kinderen met trombocytopenie door een aanmaakstoornis een profylactische transfusie te geven bij een trombocytengetal lager dan 10 x 109/L. Bij bloedingen wordt in deze richtlijn geadviseerd om een trombocytentransfusie te geven bij trombocyten lager dan 30 x 109/L (bloeding WHO-graad 2) respectievelijk lager dan 100 x 109/L (bloeding WHO-graad 3 of 4).