Download hele richtlijn

Huidklachten

Werkgroep

Annemie Galimont, voorzitter
Saskia Gischler
Suzanne Pasmans
Willemien de Weerd
Kim van Teunenbroek
De leden van de Kerngroep
 

Inleiding en definitie

Huidverschijnselen komen vaak voor in de palliatieve setting bij kinderen maar worden vaak onvoldoende herkend en behandeld. Dat terwijl ze grote lichamelijke en emotionele gevolgen voor het algemeen welbevinden van het kind kunnen hebben. Huidverschijnselen kunnen ook invloed hebben op hoe de omgeving het kind benadert. De belangrijkste functie van de huid is om bescherming tegen de buitenwereld te verzorgen. De huid is zichtbaar voor de buitenwereld en een (veranderend) aspect van de huid heeft grote invloed op het zelfbeeld van het kind en de perceptie van ouders en andere personen in de omgeving van het kind.
In deze tekst beschrijven we de volgende huidverschijnselen als uiting van een ernstige primaire dermatologische ziekte:

Daarnaast worden huidverschijnselen beschreven die secundair (ten gevolge van een behandeling of onderliggende ziekte) optreden en het gevolg zijn van schade of dysfunctie van de huid.