Download hele richtlijn

Misselijkheid en Braken

Diagnostiek

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar diagnostiek van misselijkheid en braken bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen
(sterke aanbeveling)

Overwegingen

Misselijkheid en braken is vaak multifactorieel bepaald. De werkgroep adviseert om afhankelijk van de ziektefase te overwegen om wel of niet invasief diagnostiek in te zetten. Aanbeveling is om eenvoudig te corrigeren oorzaken, zoals gastro-oesofageale reflux, obstipatie, een urineweginfectie of electrolytstoornissen altijd proberen op te sporen en te behandelen.
Gastroparese is een veel voorkomende oorzaak van misselijkheid en braken, de differentiaaldiagnose is:

 • idiopathisch;
 • diabetes mellitus;
 • virale infectie;
 • sepsis;
 • medicamenteus (o.a. opiaten, benzodiazepinen, parasympatica, zoals glycopyrroniumbromide);
 • post-chirurgisch;
 • immobiliteit; 
 • neurologisch (cave autonome dysregulatie);
 • auto-immuun;
 • obstipatie;
 • maagafvloed obstructie (SMAS = afplatting duodenum bij ernstig afvallen, scoliose);
 • ischemie van de darm; 
 • metabool-endocrien (hypokaliëmie, hypercalciëmie, hypothyreoïdie).