Richtlijnen & handreikingen

Multidisciplinaire en waar mogelijk evidence based richtlijnen palliatieve zorg
Naar de richtlijnen
Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.