Download hele richtlijn

Oncologische ulcera

Behandeling

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van alle soorten niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandelingen van oncologische ulcera bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling van oncologische ulcera bij kinderen in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts en richtlijnen uit de volwassengeneeskunde (5).

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Geef begrijpelijke informatie aan kind en gezin over oncologische ulcera. Leg uit dat prioriteit wordt gegeven aan comfort van het kind en schenk aandacht aan de psychosociale gevolgen van het oncologisch ulcus. Geef eventueel psychosociale en/of spirituele ondersteuning.
  • Behandel zo mogelijk de onderliggende maligniteit.
  • Reinig de wond en verzorg het oncologisch ulcus m.b.v. wondbedekkers en lokaal of systemisch toegediende medicatie. 
  • Behandel factoren die een negatieve invloed hebben op het oncologische ulcus, zoals slechte voeding/hydratie toestand, drukplekken, oedeemvorming.

Wat is de meest effectieve niet-medicamenteuze behandeling van oncologische ulcera bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase? 

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.    
I Niet-medicamenteuze behandeling van oncologische ulcera.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op oncologische ulcera en kwaliteit van leven.

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling van oncologische ulcera bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase? 

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.
I Medicamenteuze behandeling van oncologische ulcera.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op oncologische ulcera en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling op oncologische ulcera en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.

Voor meer informatie over oncologische ulcera verwijzen we naar de richtlijn Oncologische ulcera op Pallialine (5). Met name het stappenplan kan behulpzaam zijn.