Download hele richtlijn

Hoesten

Behandeling van ribfracturen door hoesten

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar behandeling van ribfracturen door hoesten bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbeveling

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

Overweeg bij ribfracturen die ontstaan zijn door hoesten en bij onvoldoende effect van pijnstilling, het advies van een fysiotherapeut of bandagist. 

Overwegingen

Bij ribfracturen, ontstaan door hoesten, is goede pijnstilling de belangrijkste behandeling om goed doorademen en hoesten mogelijk te maken. Daarbij kan fysiotherapie zinvol zijn om het goed doorademen en hoesten te stimuleren en het kind en/of ouders/verzorgers hierover te instrueren. 
Het tapen van de borstkas kan bij onvoldoende doorademen of doorhoesten overwogen worden (6, 7). Betrek hier eventueel een bandagist bij.