Download hele richtlijn

Angst en Depressie

Behandeling van oorzaak

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar behandeling van oorzaken van angst en depressie bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen
(Sterke aanbeveling)

 

  • Behandel de lichamelijke oorzaken waar mogelijk: 
    • Behandel pijn die onvoldoende onder controle is.
    • Staak of wijzig medicatie die angst en/of depressie veroorzaakt of verergert. 

Overwegingen

Gezien de hoeveelheid mogelijke somatische oorzaken van angst en depressie, is het belangrijk de onderliggende oorzaak te achterhalen en te behandelen. Maak waar mogelijk met ouders en kind een afweging tussen de belasting voor het kind van het uitvoeren van diagnostiek en de mogelijke voordelen van een diagnose en behandeling.