Download hele richtlijn

Huidafwijkingen ten gevolge van oncologische behandelingen

Diagnostiek van radiodermatitis

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar diagnostiek van radiodermatitis bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts en richtlijnen uit de volwassengeneeskunde (6).

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

Overwegingen

Onderstaande adviezen zijn overgenomen uit de richtlijn ‘Landelijke Consensus Werkwijze Acute Huidreacties Radiotherapie’ (2018) van de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (6). 
Voor de beoordeling van wonden is lichamelijk onderzoek van groot belang. Radiodermatitis wordt gescoord op basis van The National Cancer Institute-Common Terminology for Adverse Events (NCI/CTCAE) (6).

Tabel 4 Gradering van radiodermatitis (NCI/CTCAE) (6)

Graad 0 -
Graad 1 Licht erytheem of droge desquamatie.
Graad 2 Matig tot vurig erytheem, plekjes met nattende desquamatie, voornamelijk beperkt tot de huidplooien, matig oedeem.
Graad 3 Nattende desquamatie niet beperkt tot de huidplooien, bloeden door minimaal trauma en schuren.
Graad 4 Levensbedreigende consequenties; Huidnecrose of ulceratie van dermis; spontane bloedingen van betrokken huid, skin graft geïndiceerd.