Download hele richtlijn

Dyspneu

Behandeling van oorzaak

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar behandeling van oorzaken van dyspneu bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

 

Overweeg:

  • Bij dyspneu als gevolg van groei van primaire tumor, pleuravocht of metastasen, het geven van radiotherapie of chemotherapie.
  • Bij lokale obstructie van de luchtwegen, een tracheotomie, het plaatsen van een stent of in specifieke gevallen intraluminale behandeling (laser, cauterisatie).
  • Behandeling van een infectie of andere comorbiditeit zoals astma, ritmestoornissen, reflux, drainage van vochtcollecties in pleura, pericard of peritoneum, pneumothorax.
  • Bij anemie, een bloedtransfusie bij Hb < 5 mmol/l (zie: erytrocytentransfusie – hematologische verschijnselen).

Overwegingen

De genoemde lijst met differentiaaldiagnoses (zie: inleiding, definitie en oorzaak) is niet uitputtend maar geeft wel een goed idee van het spectrum aan mogelijke oorzaken van dyspneu in de palliatieve fase. In sommige gevallen is het mogelijk om de onderliggende pathologie te vinden en door gerichte interventies (chirurgie, bestraling, diuretica) de oorzaak te behandelen.