Download hele richtlijn

Reutelen

Medicamenteuze behandeling 

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van alle soorten medicamenteuze behandeling van reutelen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de terminale fase. Er is zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over medicamenteuze behandeling van reutelen bij kinderen in de terminale fase. De overwegingen en aanbevelingen voor anticholinerge middelen. Deze adviezen zijn deels gebaseerd op richtlijnen uit de kindergeneeskunde (5) en richtlijnen uit de volwassengeneeskunde (6).

Aanbevelingen 

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

 

  • Standaard medicatie lijkt niet zinvol. Mocht naasten dit toch wensen dan kunnen anticholinerge middelen ((butyl)scopolamine, glycopyrronium, en atropine) overwogen worden.

Doseringsadvies

Doseringen van scopolamine transdermaal , scopolamine oraal of sublinguaal (hyoscine hydrobromide), Glycopyrronium bromide oraal subcutaan of intraveneus en atropine drank of oogdruppels zijn te vinden in de APPM Master Formulary (11).

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling van reutelen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase? 

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de terminale fase.
I Medicamenteuze behandeling van reutelen.
C Geen behandeling/placebo.
O Effect op reutelen, kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van anticholinerge middelen (glycopyrronium, butylscopolamine en atropine 10% oogdruppels) op reutelen en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.

Volgens de richtlijn ‘End of life care for infants, children and young people: planning and management (2016)’ van de National Institute for health and Care Excellence (NICE), kan gedacht worden aan het gebruik van  anticholinergica als er sprake is van opgehoopt slijm in de luchtwegen (5).  
Uit studies bij volwassenen blijkt dat anticholinergica in de vorm van butylscopalamine, scopolamine of atropine kunnen effectief zijn. Zo ook non invasieve behandeling met atropine oogdruppels, echter het bewijs hiervoor is zwak (1, 9, 10) Glycopyrrollaat kan effectief zijn, maar heeft een nauwe therapeutische breedte en geeft snel te taai slijm. Studies suggereren dat tijdig starten met medicatie effectiever is aangezien het geen effect heeft op de reeds gevormde secreties (10). Tevens zijn de bijwerkingen van genoemde middelen niet gering. 
Indien ondanks adequate en vroeg informatievoorziening en houdingsverandering de ouders toch wensen tot medicamenteuze behandeling, kunnen anticholinerge middelen overwogen worden. Dit dient gekozen te worden op basis van bijwerkingenprofiel en interactie met de al lopende medicatie.