Download hele richtlijn

Angst en Depressie

Diagnostiek

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar diagnostiek van angst en depressie bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts. 

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kin

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Sluit lichamelijke oorzaken en een delirant beeld uit en behandel deze waar mogelijk. Wees daarbij met name verdacht op pijn.
  • Betrek bij acuut ernstig en/of aanhoudende zorgen rondom angst en/of stemming BIG-geregistreerde psychosociale hulpverlening met ervaring in de palliatieve zorg. 
  • Maak gebruik van JGZ-richtlijnen en GGZ Zorgstandaarden rond angst en depressie
Overweeg
(zwakke aanbeveling)
  • Overweeg te informeren bij de Kinder Comfort Teams en de Netwerken Integrale Kindzorg voor kennis en aanbod rond palliatieve zorg.

Overwegingen

Er worden in de volwassenrichtlijn ‘Depressie in de palliatieve fase’ [2010] van het IKNL, aanbevelingen gedaan over het gebruik van HADS vragenlijst, 4DKL vragenlijst of DSM-IV-TR-criteria (7). Deze instrumenten zijn slechts in zeer beperkte mate geschikt voor kinderen. De (onvertaalde) inzet van instrumenten ontwikkeld voor volwassenen wordt ontraden. Gezien het gebrek aan specifiek palliatieve diagnostische instrumenten wordt het aanbevolen om terug te vallen op de JGZ-richtlijnen en GGZ Zorgstandaarden rond angst (8) en depressie (9) met inachtneming van de onderstaande aanbevelingen. Via de Kinder Comfort Teams en de Netwerken Integrale Kindzorg zijn zorgverleners beschikbaar met ervaring in palliatieve zorg.
Het uitsluiten van onderliggende oorzaken van angst en depressie wordt aanbevolen door experts. Als er geen onderliggende oorzaak gevonden kan worden, verdient het aanbeveling een BIG-geregistreerde psychosociale zorgverlener met ervaring in de palliatieve zorg te betrekken bij de diagnostiek.