Download hele richtlijn

Hematologische verschijnselen

Behandeling van bloedingen

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van alle soorten medicamenteuze behandelingen van bloedingen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over behandeling van bloedingen bij kinderen in de palliatieve fase. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts. 

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen (sterke aanbeveling)

  • Behandel neusbloedingen met lokaal adrenaline, xylometazoline, spongostan of eventueel lokale coagulatie door KNO-arts.
  • Overleg met een kinderchirurg wanneer lokale bloedingen niet goed te stelpen zijn.

Overweeg (zwakke aanbeveling)

 

Overweeg:

  • bij bloedingen door trombocytopathie, desmopressine (DDAVP).
  • bij persisterende of ernstige bloedingsneiging door tekort aan stollingsfactoren, vitamine K, FFP en/of recombinant factor VII.
  • bij trombocytopenie en slijmvliesbloedingen (neus-, tandvlees-bloedingen, menorragie) anti-fibrinolytische medicatie om de bloedingsneiging te verminderen. Geef geen fibrinolyseremming bij hematurie.
  • bij bloedingen een trombocytentransfusie: zie trombocytentransfusie.

Doseringsadvies

Doseringen van desmopressine (DDAVP), vitamine K en recombinantfactor VIII zijn te vinden in het kinderformularium (6). 

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling van bloedingen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase?

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. 
I Medicamenteuze behandeling van bloedingen.
C Geen behandeling/ placebo.
O Effect op bloeding(sneiging) en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect medicamenteuze behandeling van bloedingen op bloeding(sneiging) en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. 

De behandeling van een bloeding is afhankelijk van de oorzaak en locatie. 

Lokale bloedingen
Behandel neusbloedingen met lokale applicatie van een vasoconstrictor (adrenaline (1:1000), xylometazoline), spongostan of lokale coagulatie door een KNO-arts. Overleg met een kinderchirurg wanneer lokale bloedingen niet goed te stelpen zijn.

Bloedingen door trombocytopathie
Bij bloedingen door trombocytopathie kan behandeling met desmopressine (DDAVP) overwogen worden. 

Slijmvliesbloedingen door trombocytopenie
Bij kinderen met trombocytopenie en slijmvliesbloedingen (neus-, tandvleesbloedingen, menorragie), kan anti-fibrinolytische medicatie zoals tranexaminezuur overwogen worden om de bloedingsneiging te verminderen (4). Fibrinolyseremming is gecontra-indiceerd bij hematurie in verband met het risico op trombusvorming in de urinewegen (4).

Bloedingen door een tekort aan stollingsfactoren
Indien er sprake is van bekende stollingsstoornissen met een tekort aan stollingsfactoren, kan bij een persisterende bloeding of ernstige bloeding overwogen worden, FFP in een dosis van 10 ml/kg toe te dienen. Bij bekende factordeficiƫnties of bij leverfalen kan vitamine K (IV of per os) ook een mogelijkheid zijn. Ook hiervoor geldt steeds dat duidelijk dient te zijn wat het doel van de interventie is. In de praktijk zal zeer zelden FFP gegeven worden. Zeer ernstige bloedingen zijn door recombinant factor VII onder controle te krijgen, maar dit zal in de palliatieve situatie meestal niet zinvol zijn.