Download hele richtlijn

Bewegingsstoornissen

Diagnostiek 

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar diagnostiek van bewegingsstoornissen. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Doen 
(sterke aanbeveling)

 

  • Bespreek de mogelijkheid van het filmen van bewegingsstoornissen met ouders om het stellen van de diagnose te ondersteunen. Overleg laagdrempelig met een (kinder)neuroloog om de diagnose te stellen.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

  • Overweeg aanvullende diagnostiek (o.a. MRI) afhankelijk van situatie en conditie van het kind.

Overwegingen

Vraag ouders om de afwijkende beweging te filmen. Afhankelijk van de noodzaak een precieze oorzaak te vinden en de conditie van het kind, kan aanvullende diagnostiek (o.a. MRI) verricht worden. Overleg laagdrempelig met een (betrokken) kinderneuroloog om de diagnose van bewegingsstoornis te stellen.