Download hele richtlijn

Reutelen

Diagnostiek

Er is niet systematisch gezocht in de literatuur naar diagnostiek van reutelen bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de terminale fase. De overwegingen en aanbevelingen geformuleerd op grond van ervaringen van experts.

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

 

Overweeg: 

  • Reutelen vast te stellen op basis van observaties. 
  • Bij twijfel, het uitvoeren van lichamelijk onderzoek naar verdere oorzaken zoals luchtwegcompressie, corpus alienum, longoedeem of pneumonie.
  • Bij twijfel, slijmstase te bevestigen door het kind te laten hoesten of huffen. Enkel als het kind hier nog toe in staat is en dit niet te belastend is. 

Overwegingen

Reutelen (death rattle) is door middel van inspectie, auscultatie met het blote oor en auscultatie van de thorax vast te stellen. Vaak is er geen verdere diagnostiek nodig. Bij twijfel kan door middel van verder lichamelijk onderzoek gekeken worden naar andere oorzaken van een luidruchtige ademhaling. Denk bijvoorbeeld aan een corpus alienum, longoedeem, luchtwegcompressie of pneumonie. 
Om slijmstase als verklaring voor het geluid aannemelijker te maken, kan het kind gevraagd worden een slijm klarende handeling uit zoals hoesten of huffen uitvoeren, indien het kind hiertoe nog in staat is. Eventueel kan comprimeren door een getrainde zorgverlener als diagnosticum uitgevoerd worden. 
Laat deze diagnostiek zoveel mogelijk achterwege om het comfort van het kind te optimaliseren.