Download hele richtlijn

Drukulcera (decubitus)

Medicamenteuze behandeling

Er is systematisch gezocht in de literatuur naar het effect van alle soorten medicamenteuze behandelingen van decubitus bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase. Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over medicamenteuze behandeling van decubitus. De overwegingen en aanbevelingen zijn geformuleerd op grond van ervaringen van experts en kennis uit de kinder- en volwassengeneeskunde (3, 4).

Aanbevelingen

Belangrijk: Zie algemene aanbevelingen voor aanbevelingen die van belang zijn in elk palliatief traject en in elk stadium van de ziekte van het kind.

Overweeg 
(zwakke aanbeveling)

 

  • Overweeg pijnbestrijding bij pijnlijke wonden.
  • Overweeg een chirurgisch debridement van necrotisch weefsel ter bevordering van de wondgenezing.

Wat is de meest effectieve medicamenteuze behandeling van decubitus bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase? 

P Kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.                                     
I Medicamenteuze behandeling van decubitus.
C Geen behandeling/placebo. 
O Effect op decubitus en kwaliteit van leven.

Er zijn geen gerandomiseerde studies gevonden over het effect van medicamenteuze behandeling op decubitus en kwaliteit van leven bij kinderen tussen 0 en 18 jaar in de palliatieve fase.

Pijnklachten ten gevolge van wonden kunnen met pijnbestrijding worden verholpen (zie: Pijn). Overweeg een chirurgisch debridement van necrotisch weefsel ter bevordering van de wondgenezing en ter voorkoming/genezing van infecties.