Download hele richtlijn

Bewegingsstoornissen

Inleiding

Bewegingsstoornissen zijn een gevolg van een verstoorde werking van de basale kernen, de frontaalkwab en/of het cerebellum. Er is of te weinig aan beweging (hypo/bradykinesie) of een overmaat aan bewegingen (hyperkinesie: schokkerig-chorea, ritmisch-tremor, onwillekeurige stand-dystonie) of balansproblemen, dysmetrie en tremor (ataxie). Bewegingsstoornissen kunnen veroorzaakt worden door tumoren, hersenbloeding of herseninfarct, stofwisselingsziekte, maar ook een bijwerking zijn van medicatie (bv. metoclopramide). 
 

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.