Download hele richtlijn

Praktische en sociale ondersteuning

Verantwoording

In de module psychosociale zorg wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende componenten van psychosociale zorg, namelijk psychologische interventies, praktische en sociale ondersteuning en culturele, spirituele en religieuze ondersteuning. Desondanks benadrukken wij dat er altijd sprake is van een wisselwerking tussen deze componenten en dat aandacht nodig is voor alle componenten van de psychosociale zorg.  Nauwe samenwerking tussen een medisch maatschappelijk werker, medisch pedagogisch zorgverlener, geestelijk verzorger en GZ-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog (inden zij betrokken zijn), is hierbij van groot belang.

Deze richtlijntekst ‘sociale en praktische ondersteuning’ is gebaseerd op ‘social and practical support’ uit de richtlijn ‘End of life care for infants, children and young people’ van de NICE (2016) (1). De volgende teksten uit de richtlijn ‘End of life care for infants, children, and young people’ zijn vertaald naar het Nederlands: 

  • Paragraaf 8.2.3: description of clinical evidence.
  • Paragraaf 8.2.7: evidence statements.
  • Paragraaf 8.2.8.6: key conclusions.
  • Paragraaf 8.2.9 recommendations.

De tekst over nazorg en rouw ondersteuning is niet meegenomen in de vertaling uit de richtlijn ‘end of life care for infants, children and young people’(1). Zorg bij verlies en rouw wordt in een aparte richtlijn behandeld, zie: zorg bij verlies en rouw. In deze tekst wordt benadrukt dat ondersteuning met betrekking tot verlies, rouw en nazorg belangrijk is gedurende het palliatieve zorgtraject en al start tijdens het leven van het kind.