Download hele richtlijn

Epilepsie

Inleiding

Epilepsie is te verwachten bij aandoeningen waarbij de hersenschors en/of thalamus aangedaan zijn (2). Het kan zich uiten als trekkingen (clonische aanvallen), verstijven (tonische aanvallen) verslappen (atone aanval), wegdraaien van de ogen en/of bewustzijnsverlies, soms als autonome verschijnselen of kwijlen en kan o.a. het gevolg zijn van primaire hersentumoren, hersenmetastasen, hersenbloeding of herseninfarct, cerebrale aanlegstoornissen, hypoglycaemie, elektrolytdisbalans (hypocalcaemie, hyponatriĂ«mie), koorts of slaapgebrek. Er kan ook sprake zijn van epileptische encefalopathie, veranderd gedrag als gevolg van epilepsie.