Download hele richtlijn

Wonden

Oorzaken van wonden bij kinderen in de palliatieve fase zijn (3): 

Drukulcera (decubitus).
Oncologische ulcera.
Huidafwijkingen ten gevolge van oncologische behandelingen.
Blaren en blaarziektes.

Diagnostiek, behandeling en eventuele preventie van bovenstaande oorzaken worden hieronder achtereenvolgens besproken. 
 

Vernieuwde weergave Pallialine
Zoals u ziet heeft Pallialine een nieuw uiterlijk gekregen. Aan de inhoud van de richtlijnen is niets gewijzigd.