Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziektefasen
Type publicatie
Organisatie van zorg
Instrumenten
Acht essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland
Publicatie
Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
Adviesrapport 'Individueel zorgplan palliatieve zorg'
Publicatie
Het adviesrapport 'Individueel zorgplan palliatieve zorg' is een resultaat van het project 'Verkenning digitaal individueel zorgplan' (IZP). Het rapport geeft de uitkomsten weer van een verkenning naar een digitaal individueel zorgplan voor de palliatieve zorg.
Animatie 'Herziening richtlijnen'
Publicatie
De herziening van verouderde richtlijnen vindt plaats in een richtlijnenwerkgroep. Nieuwsgierig naar wat er van je wordt verwacht als deelnemer? In een animatie worden alle relevante informatie op een rijtje is gezet.
Begrippenkader (een bijlage van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland)
Publicatie
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader werd duidelijk dat het belangrijk is om te komen tot eenduidig begrip van gehanteerde termen. Daarom is aan het kwaliteitskader een begrippenkader toegevoegd.
Beslisschijf voor besluitvorming in de palliatieve fase
Publicatie
De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij de besluitvorming in de palliatieve fase worden deze fasen systematisch doorlopen. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam
Cohortstudie 'De eerste honderd opgenomen COVID-19-patiënten in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis'
Publicatie
Cohortstudie waarin de eerste 100 COVID-19-patiënten worden beschreven die in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis opgenomen werden.
Communicatiegids COVID-19 voor zorgverleners naar patiënten/familieleden toe
Publicatie
Gids met adviezen voor zorgverleners over het communiceren met patiënten en naasten over vragen die bij hen leven rondom corona.
Digitale set 'Signalering in de palliatieve fase'
Publicatie
De methode 'Signalering in de palliatieve fase' bestaat uit een inleiding, instructie, stappenplan, werkblad, signaleringskaarten en achtergrondinformatie zorgproblemen. Deze publicatie bevat de digitale set Signalering in de palliatieve fase.
Digitale set 'Signalering in de palliatieve fase', werkblok 2
Publicatie
De digitale versie van het werkblok van Stap 2, horend bij de methodiek 'Signalering in de palliatieve fase', is bedoeld om zorgproblemen in kaart te brengen. In deze digitale versie is per symptoom de informatie van de signaleringskaarten toegevoegd aan de vragenlijst.
E-book 'Patiëntenversie Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland'
Publicatie
Voor patiënten en naasten is een eigen versie van het kwaliteitskader beschikbaar. Hierin wordt antwoord gegeven op vragen als: Hoe voer je het gesprek met jouw arts over palliatieve zorg? en Wat mag je verwachten van zorgverleners? 
EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019
Publicatie
Tijdens het European Association for Palliative Care congress in Berlijn mei 2019 is de EAPC Atlas of Palliative Care in Europe 2019 gelanceerd. Het doel van deze Atlas is inzicht te geven in de huidige stand van zaken op het gebied van palliatieve zorg in de verschillende landen. Hiervoor is de ontwikkeling van palliatieve zorg op nationaal niveau gemeten en vergeleken.
Engelstalige versie van het Kwaliteitskader 'Netherlands Quality Framework for Palliative Care'
Publicatie
Based on the values, wishes and needs of patients and their family, this quality framework describes what mandated representatives of patients, their families, healthcare professionals and health insurers agree that the quality of palliative care in the Netherlands should be.
Ervaring met de 'Zelfevaluatie palliatieve zorg' bij Careyn Hospice en Thuiszorg
Publicatie
Interview waarin Marijke van Best, regionale aandachtsfunctionaris palliatieve zorg bij Careyn Hospice Breda, vertelt over haar ervaringen met de 'Zelfevaluatie palliatieve zorg' in zowel het hospice als de thuiszorg.
Factsheet 'Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost'
Publicatie
Tweede uit een serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen in de palliatieve fase acute zorg kregen van het ziekenhuis, een spoedeisende hulpafdeling of huisartsenpost.
Factsheet 'Afschaffing terminaliteitsverklaring'
Publicatie
SInds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. In het factsheet 'Afschaffing terminaliteitsverklaring' wordt inzichtelijk gemaakt wat er precies in welke setting veranderd is.
Factsheet 'DBC palliatieve zorg'
Publicatie
Factsheet medisch specialistische zorg 2021 over registratie DBC palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen. Deze factsheet beschrijft de registratievereisten voor een declarabel zorgproduct palliatieve zorg.
Factsheet 'Hoe groot is de behoefte aan palliatieve zorg?'
Publicatie
In 2018 overleden in Nederland 153.363 personen. In 2019 151.885. Waaraan overleden zij? En hoeveel van hen zouden behoefte aan palliatieve zorg hebben gehad? Reden om nader stil te staan bij de belangrijkste doodsoorzaken en, op basis daarvan, een schatting te geven van de behoefte aan palliatieve zorg.
Factsheet 'IC-opnamen en andere potentieel niet-passende behandelingen in het ziekenhuis'
Publicatie
Vierde uit de serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen behandelingen in het ziekenhuis ontvingen in de laatste maand voor overlijden die mogelijk niet langer passend zijn.
Factsheet 'Kenmerken van de populatie en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg'
Publicatie
Eerste uit een serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat over kenmerken van de populatie en het gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg in het laatste levensjaar.
Factsheet 'Ongeneeslijk ziek en dan word je 18!'
Publicatie
Jongeren met een aandoening krijgen, meestal rond het 18e levensjaar, te maken met de overgang van kinderpalliatieve zorg naar palliatieve zorg voor volwassenen. Dit factsheet geeft een overzicht van de knelpunten die bij deze overgang worden ervaren.
Contact Palliaweb
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meld je dan hier aan voor de PZNL-nieuwsflits. Suggesties voor, of vragen aan de redactie? We horen graag van je!