Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Acht essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (factsheet)
Publicatie
Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost (factsheet)
Publicatie
Tweede uit een serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen in de palliatieve fase acute zorg kregen van het ziekenhuis, een spoedeisende hulpafdeling of huisartsenpost.
Advance Care Planning voor mensen met een verstandelijke beperking (brochure)
Publicatie
De handreiking van vier pagina’s is gemaakt om (kwetsbare) mensen met een verstandelijke beperking, hun wettelijk vertegenwoordigers, naasten en begeleiders te helpen een weloverwogen mening te vormen over mogelijke onverwachte complexe medische situaties.
Afschaffing terminaliteitsverklaring (factsheet)
Publicatie
SInds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. In het factsheet 'Afschaffing terminaliteitsverklaring' wordt inzichtelijk gemaakt wat er precies in welke setting veranderd is.
Als het doek valt... (column)
Publicatie
Als medisch maatschappelijk werker voert Patricia van Marion-Slootmans veel slechtnieuwsgesprekken. Veel ervan zijn haar bijgebleven, omdat ze een bijzonder – of bijzonder triest- verhaal bevatten. Haar column 'Als het doel valt...' beschrijft één van deze gesprekken.
Auriculaire acupressuur lijkt te helpen tegen vermoeidheid
Publicatie
80% van de patiënten met longkanker die chemotherapie krijgen, lijdt aan vermoeidheid, vaak in samenhang met slaapstoornissen en angst. Chinees onderzoek wijst uit dat auriculaire acupressuur (onderdeel van acupunctuur) lijkt, deels, te helpen. Het is interessant om te zien dat deze alternatieve therapieën ook volgens wetenschappelijke methodes worden onderzocht.
Autonomie van terminaal zieke patiënten: waar gaat het om?
Publicatie
De gangbare opvattingen over autonomie, het vermogen om verstandige en onafhankelijke keuzes te maken, zijn misschien niet van toepassing voor patiënten in de palliatieve fase. Twee experts aan de universiteit van Praag onderzochten wat voor autonomie nodig is om zin te geven aan de laatste fase van het leven.
Begrippenkader (bijlage van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland)
Publicatie
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader werd duidelijk dat het belangrijk is om te komen tot eenduidig begrip van gehanteerde termen. Daarom is aan het kwaliteitskader een begrippenkader toegevoegd.
Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Behandeling van kortademigheid: het effect van mindfulness
Publicatie
Kortademigheid is vervelend en heeft impact op de kwaliteit van leven. Een brede aanpak met onder andere mindfulness kan helpen.
Behandelpatronen bij gemetastaseerde eierstokkanker
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelpatronen bij gemetastaseerde eierstokkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Behandelwensenformulier bij ouderen (formulier)
Publicatie
Het behandelwensenformulier bestaat uit 2 pagina’s met vragen over de behandelwensen van de (kwetsbare) oudere patiënt. Het doel is het voeren van een gesprek over toekomstige zorg en het vastleggen van behandelwensen.
Bert Ummelen (in memoriam)
Publicatie
Bert Ummelen was journalist, schrijver en redacteur van e-pal. Hij overleed op 18 juni 2021, 72 jaar oud, aan kanker. 
Beslisschijf voor besluitvorming in de palliatieve fase
Publicatie
De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij de besluitvorming in de palliatieve fase worden deze fasen systematisch doorlopen. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam
Bespreken van spiritualiteit tijdens arts-patiënt consultaties
Publicatie
Spiritualiteit blijkt een onbesproken onderwerp tijdens arts-patiënt consultaties. Junior-onderzoeker Rolf Snijders bespreekt Australisch onderzoek naar onder andere een gesprekshulp (de Question Prompt List) voor de patiënt voor het vaker bespreken van dit onderwerp.
Betere UMCG-ziekenhuiszorg in de laatste levensfase (video)
Publicatie
Video over speciale zorg van het UMCG, gericht op een zo prettig mogelijk verloop van de laatste levensfase voor de patiënt en zijn naasten. Een patiëntenkamer wordt gepersonaliseerd en kan met ander meubilair, beddengoed, serviesgoed enzovoort, een prettige, huiselijke inrichting en sfeer krijgen.
Betrekken van patiënten met een migratieachtergrond in wetenschappelijk onderzoek
Publicatie
Wanneer patiënten van verschillende achtergronden niet goed vertegenwoordigd zijn in wetenschappelijk onderzoek, zijn de uitkomsten niet goed toepasbaar in de praktijk. Het is dan ook van belang voor onderzoekers om hun onderzoeksprojecten inclusief te maken.
Bijsluiter bij voorlichtingsfilms In gesprek over laatste levensfase met migranten (handreiking)
Publicatie
De films laten delen zien uit de laatste levensfase van een patiënt met een migratieachtergrond en zijn directe familieleden (partner, dochter, zoon). Dit opent het gesprek en maakt verschillende ideeën over de laatste levensfase bespreekbaar.
Boekbespreking 'Het zelfgekozen Levenseinde' van Klaas Rozemond
Publicatie
Euthanasie bij vergevorderde dementie, daarover ging de rechtszaak ‘koffie-euthanasie’. Jurist en filosoof Klaas Rozemond schijnt zijn licht op deze zaak én bespreekt de geschiedenis van de huidige euthanasiewet. Dit boek ondersteunt bij de groeiende juridische aandacht die de wilsverklaring heeft en nog gaat krijgen.
Brief en voorbereidende vragen op het behandelwensen/ACP-gesprek bij (kwetsbare) ouderen
Publicatie
De brief is voor de (kwetsbare) oudere patiënten ter voorbereiding op het behandelwensen gesprek. De brief kan vooraf aan het gesprek door de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistent worden meegegeven aan de patiënt.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.