Publicaties

Publicaties

Filteren
Hoofdonderwerpen
Thema's
Publicatietype
Type publicatie
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
'We moeten méér praten over de dood om de kwaliteit van zorg te verbeteren' (interview)
Publicatie
Rob Bruntink interviewt arts palliatieve geneeskunde Manon Boddaert over haar proefschrift 'Quality Palliative Care For All -Want it!- Towards death, while alive'.
Acceptatie door palliatieve zorg patiënten van subcutaan heparine.
Publicatie
Acceptatie door palliatieve zorg patiënten van subcutaan heparine.
Acht essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (factsheet)
Publicatie
Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost (factsheet)
Publicatie
Tweede uit een serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen in de palliatieve fase acute zorg kregen van het ziekenhuis, een spoedeisende hulpafdeling of huisartsenpost.
Advance Care Planning voor mensen met een verstandelijke beperking (brochure)
Publicatie
De handreiking van vier pagina’s is gemaakt om (kwetsbare) mensen met een verstandelijke beperking, hun wettelijk vertegenwoordigers, naasten en begeleiders te helpen een weloverwogen mening te vormen over mogelijke onverwachte complexe medische situaties.
Advies 'Interculturele zorg rondom het levenseinde op de IC'
Publicatie
Advies voor zorgverleners werkzaam op de IC met handvatten hoe om te gaan met patiënten van verschillende culturele achtergronden voorafgaand aan of ten tijde van het staken van levensverlengende behandelingen.
Advies Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: 'Leven met het einde in zicht'
Publicatie
Dit advies gaat over het belang van passende zorg en ondersteuning voor mensen voor wie de dood door ziekte of toenemende kwetsbaarheid in zicht komt. Het is het laatste deel van een tweeluik over beter samenleven en zorgen met de onontkoombare dood in het vooruitzicht.
Afschaffing terminaliteitsverklaring (factsheet)
Publicatie
Sinds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. In het factsheet 'Afschaffing terminaliteitsverklaring' wordt inzichtelijk gemaakt wat er precies in welke setting veranderd is.
Alle pijlen op jouw palliatieve zorgpeil (column)
Publicatie
Patricia van Marion-Slootmans schrijft in haar column voor e-pal over de bewustwording voor palliatieve zorg bij generalistische zorgverleners aan de hand van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de Zelfevaluatie palliatieve zorg. Peil jouw palliatieve zorgpeil is haar credo.
Als ernstige neuropathische pijn op de zenuwen werkt, denk dan aan ketamine!
Publicatie
Door middel van een casusbespreking wordt aandacht gevraagd voor moeilijk te behandelen neuropathische pijn. Het artikel bespreekt de mogelijkheid van gebruik van ketamine SC als alle andere behandelingen in eerdere stappen van de richtlijn niet toereikend zijn.  
Als het doek valt... (column)
Publicatie
Als medisch maatschappelijk werker voert Patricia van Marion-Slootmans veel slechtnieuwsgesprekken. Veel ervan zijn haar bijgebleven, omdat ze een bijzonder – of bijzonder triest- verhaal bevatten. Haar column 'Als het doel valt...' beschrijft één van deze gesprekken.
Antipsychoticum niet eerste keus bij delier
Publicatie
Bekend is dat delier bij patiënten in de palliatieve fase in de helft van de gevallen genezen kan door de oorzaak weg te nemen. Diverse prospectieve studies onder deze groep lieten een negatief effect zien van toepassing van haloperidol ten opzichte van placebo.
Ascites, oorzaken en behandelingen
Publicatie
Ascites, oorzaken en behandelingen.
Ascitesdrainage thuis: Doen!
Publicatie
Ascitesdrainage thuis: Doen!
Ascitespunctie helpt!
Publicatie
Vocht in de buikholte (ascites) kan voorkomen bij verschillende vormen van kanker. In dit onderzoek worden de voor- en nadelen van ascitesdrainage in kaart gebracht.
Auriculaire acupressuur lijkt te helpen tegen vermoeidheid
Publicatie
80% van de patiënten met longkanker die chemotherapie krijgen, lijdt aan vermoeidheid, vaak in samenhang met slaapstoornissen en angst. Chinees onderzoek wijst uit dat auriculaire acupressuur (onderdeel van acupunctuur) lijkt, deels, te helpen. Het is interessant om te zien dat deze alternatieve therapieën ook volgens wetenschappelijke methodes worden onderzocht.
Autonomie van terminaal zieke patiënten: waar gaat het om?
Publicatie
De gangbare opvattingen over autonomie, het vermogen om verstandige en onafhankelijke keuzes te maken, zijn misschien niet van toepassing voor patiënten in de palliatieve fase. Twee experts onderzochten wat voor autonomie nodig is om zin te geven aan de laatste levensfase.
Begrippenkader (bijlage van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland)
Publicatie
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader werd duidelijk dat het belangrijk is om te komen tot eenduidig begrip van gehanteerde termen. Daarom is aan het kwaliteitskader een begrippenkader toegevoegd.
Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Behandeling van diepe veneuze trombose bij kankerpatienten in de palliatieve fase
Publicatie
Studie naar welke factoren een rol spelen bij het ontstaan van DVT en wat de gevolgen van behandeling zijn bij patiënten met gemetastaseerde maligniteit in een palliatieve zorgsituatie.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.