Publicaties

Publicaties

Filteren
Thema's
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Ziektefasen
Type publicatie
Organisatie van zorg
Instrumenten
Acht essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (factsheet)
Publicatie
Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost (factsheet)
Publicatie
Tweede uit een serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen in de palliatieve fase acute zorg kregen van het ziekenhuis, een spoedeisende hulpafdeling of huisartsenpost.
Afschaffing terminaliteitsverklaring (factsheet)
Publicatie
SInds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. In het factsheet 'Afschaffing terminaliteitsverklaring' wordt inzichtelijk gemaakt wat er precies in welke setting veranderd is.
Auriculaire acupressuur lijkt te helpen tegen vermoeidheid
Publicatie
80% van de patiënten met longkanker die chemotherapie krijgen, lijdt aan vermoeidheid, vaak in samenhang met slaapstoornissen en angst. In dit onderzoek werd nagegaan wat het effect is van auriculaire acupressuur (onderdeel van acupunctuur) op deze klachten.
Begrippenkader (bijlage van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland)
Publicatie
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader werd duidelijk dat het belangrijk is om te komen tot eenduidig begrip van gehanteerde termen. Daarom is aan het kwaliteitskader een begrippenkader toegevoegd.
Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker (rapport)
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Behandelpatronen bij gemetastaseerde eierstokkanker (rapport)
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelpatronen bij gemetastaseerde eierstokkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Beslisschijf voor besluitvorming in de palliatieve fase
Publicatie
De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij de besluitvorming in de palliatieve fase worden deze fasen systematisch doorlopen. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam
Betere UMCG-ziekenhuiszorg in de laatste levensfase (video)
Publicatie
Video over speciale zorg van het UMCG, gericht op een zo prettig mogelijk verloop van de laatste levensfase voor de patiënt en zijn naasten. Een patiëntenkamer wordt gepersonaliseerd en kan met ander meubilair, beddengoed, serviesgoed enzovoort, een prettige, huiselijke inrichting en sfeer krijgen.
Cohortstudie 'De eerste honderd opgenomen COVID-19-patiënten in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis'
Publicatie
Cohortstudie waarin de eerste 100 COVID-19-patiënten worden beschreven die in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis opgenomen werden.
Communicatiegids COVID-19 voor zorgverleners naar patiënten/familieleden toe
Publicatie
Gids met adviezen voor zorgverleners over het communiceren met patiënten en naasten over vragen die bij hen leven rondom corona.
Cross-sectionele analyse: samenhang tussen gevoel van betrokkenheid bij proactieve zorgplanning en emotioneel functioneren
Publicatie
Uit cross-sectionele analyse blijkt een positieve associatie tussen de perceptie van patiënten met gevorderde kanker op de betrokkenheid in proactieve zorgplanning (ACP) van henzelf, hun naasten en hun behandelend artsen en het eigen emotioneel functioneren.
Cross-sectionele studie: voorkomen van burn-out bij zorgprofessionals in palliatieve zorg
Publicatie
Bijna alle zorgprofessionals in de palliatieve zorg ondernemen zelf activiteiten om in balans te blijven, maar dat is onvoldoende. Om werk-gerelateerde stress en burn-out te voorkomen, zijn interventies nodig die gericht zijn op veranderingen binnen het team en de organisatie.
DBC palliatieve zorg (factsheet)
Publicatie
Factsheet medisch specialistische zorg 2021 over registratie DBC palliatieve zorg voor volwassenen en kinderen. Deze factsheet beschrijft de registratievereisten voor een declarabel zorgproduct palliatieve zorg.
De Zelfevaluatie palliatieve zorg bij Careyn Hospice en Thuiszorg (ervaringsverhaal, interview)
Publicatie
Interview waarin Marijke van Best, regionale aandachtsfunctionaris palliatieve zorg bij Careyn Hospice Breda, vertelt over haar ervaringen met de 'Zelfevaluatie palliatieve zorg' in zowel het hospice als de thuiszorg.
De afschaffing van de terminaliteitsverklaring (filmpje)
Publicatie
Korte, door VWS ontwikkelde film waarin de gedeeltelijke afschaffing van de terminaliteitsverklaring wordt toegelicht. Sinds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken.
De stervensfase (folder voor patiënt)
Publicatie
Folder voor patiënten over wat men kan verwachten in de stervensfase. de folder geeft een eerste inzicht in wat er gebeurt tijdens het sterven en kan gebruikt worden om te reflecteren op het sterven. Over zingeving en eigen normen, waarden en verwachtingen rond dood en sterven.
Deelproject Geestelijke Verzorging (jaarverslag 2019)
Publicatie
In 2019 is het project geestelijke verzorging in de thuissituatie van start gegaan. Op regionaal niveau is de infrastructuur gebouwd voor consultatie, scholing en het bijwonen van multidisciplinair overleg voor geestelijk verzorgers. De complete verantwoording is te lezen in het jaarverslag. 
Deelproject Geestelijke verzorging thuis (jaarverslag 2020)
Publicatie
Project Geestelijke verzorging thuis van Fibula: ondersteuning van netwerken bij het realiseren van geestelijke verzorging in de eerste lijn.
Delier (folder voor patiënt en naasten)
Publicatie
De folder 'Delier' geeft uitleg over wat een delier is en is bestemd voor familieleden en betrokkenen van patiënten met een levensbedreigende aandoening.
Het nieuwe onderwijsplatform
Het onderwijsplatform biedt opleiders en docenten concrete handvatten om palliatieve zorg nog beter in hun onderwijs te verankeren. (Aankomend) zorgverleners vinden er het compleetste overzicht van bij- en nascholingen over palliatieve zorg.