Publicaties

Publicaties

Filteren
Instrumenten
Hoofdonderwerpen
Organisatie van zorg
Thema's
Type publicatie
Ziektefasen
Zorgaanbod
Zorgverleners
Zorgvragers
Acht essenties van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland (factsheet)
Publicatie
Om zorgverleners handvatten te bieden om het kwaliteitskader in de praktijk te brengen zijn de belangrijkste wensen en doelen van de patiënt met behulp van onderzoek gedefinieerd. Op basis daarvan zijn acht essenties geformuleerd die de toepassing van het kwaliteitskader concretiseren.
Acute zorg in het ziekenhuis en van de huisartsenpost (factsheet)
Publicatie
Tweede uit een serie van vier factsheets met feiten en cijfers over aanbod en kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland. Dit factsheet gaat in op de mate waarin mensen in de palliatieve fase acute zorg kregen van het ziekenhuis, een spoedeisende hulpafdeling of huisartsenpost.
Afschaffing terminaliteitsverklaring (factsheet)
Publicatie
SInds november 2019 is het in de meeste situaties niet meer nodig om een terminaliteitsverklaring te gebruiken. In het factsheet 'Afschaffing terminaliteitsverklaring' wordt inzichtelijk gemaakt wat er precies in welke setting veranderd is.
Auriculaire acupressuur lijkt te helpen tegen vermoeidheid
Publicatie
80% van de patiënten met longkanker die chemotherapie krijgen, lijdt aan vermoeidheid, vaak in samenhang met slaapstoornissen en angst. Chinees onderzoek wijst uit dat auriculaire acupressuur (onderdeel van acupunctuur) lijkt, deels, te helpen. Het is interessant om te zien dat deze alternatieve therapieën ook volgens wetenschappelijke methodes worden onderzocht.
Autonomie van terminaal zieke patiënten: waar gaat het om?
Publicatie
De gangbare opvattingen over autonomie, het vermogen om verstandige en onafhankelijke keuzes te maken, zijn misschien niet van toepassing voor patiënten in de palliatieve fase. Twee experts aan de universiteit van Praag onderzochten wat voor autonomie nodig is om zin te geven aan de laatste fase van het leven.
Begrippenkader (bijlage van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland)
Publicatie
Bij de ontwikkeling van het kwaliteitskader werd duidelijk dat het belangrijk is om te komen tot eenduidig begrip van gehanteerde termen. Daarom is aan het kwaliteitskader een begrippenkader toegevoegd.
Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker (rapport)
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelbeslissingen voor niet-behandelen bij mensen met alvleesklierkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Behandeling van kortademigheid: het effect van mindfulness
Publicatie
Kortademigheid is vervelend en heeft impact op de kwaliteit van leven. Een brede aanpak met onder andere mindfulness kan helpen.
Behandelpatronen bij gemetastaseerde eierstokkanker (rapport)
Publicatie
Onderzoek, gebaseerd op de Nederlandse Kankerregistratie (NKR), dat leidde tot het rapport 'Behandelpatronen bij gemetastaseerde eierstokkanker'. De NKR geeft inzichten waarmee de zorg voor mensen met kanker kan worden verbeterd.
Beslisschijf voor besluitvorming in de palliatieve fase
Publicatie
De beslisschijf geeft in vier fasen de methode Palliatief redeneren weer. Bij de besluitvorming in de palliatieve fase worden deze fasen systematisch doorlopen. De schijf is ontwikkeld voor zorgverleners in de palliatieve zorg en is zowel individueel te gebruiken als tijdens besprekingen in het multidisciplinair behandelteam
Bespreken van spiritualiteit tijdens arts-patiënt consultaties
Publicatie
Spiritualiteit blijkt een onbesproken onderwerp tijdens arts-patiënt consultaties. Junior-onderzoeker Rolf Snijders bespreekt Australisch onderzoek naar onder andere een gesprekshulp (de Question Prompt List) voor de patiënt voor het vaker bespreken van dit onderwerp.
Betere UMCG-ziekenhuiszorg in de laatste levensfase (video)
Publicatie
Video over speciale zorg van het UMCG, gericht op een zo prettig mogelijk verloop van de laatste levensfase voor de patiënt en zijn naasten. Een patiëntenkamer wordt gepersonaliseerd en kan met ander meubilair, beddengoed, serviesgoed enzovoort, een prettige, huiselijke inrichting en sfeer krijgen.
Betrekken van patiënten met een migratieachtergrond in wetenschappelijk onderzoek
Publicatie
Wanneer patiënten van verschillende achtergronden niet goed vertegenwoordigd zijn in wetenschappelijk onderzoek, zijn de uitkomsten niet goed toepasbaar in de praktijk. Het is dan ook van belang voor onderzoekers om hun onderzoeksprojecten inclusief te maken.
Boekbespreking 'Het zelfgekozen Levenseinde' van Klaas Rozemond
Publicatie
Euthanasie bij vergevorderde dementie, daarover ging de rechtszaak ‘koffie-euthanasie’. Jurist en filosoof Klaas Rozemond schijnt zijn licht op deze zaak én bespreekt de geschiedenis van de huidige euthanasiewet. Dit boek ondersteunt bij de groeiende juridische aandacht die de wilsverklaring heeft en nog gaat krijgen.
Cluster-gerandomiseerde studie naar proactieve zorgplanning
Publicatie
In een cluster-gerandomiseerde studie in 23 ziekenhuizen in 6 landen werd gekeken naar proactieve zorgplanning (advance care planning, ACP) bij patiënten met gevorderde kanker. Daaruit blijkt dat 1 of 2 ACP-gesprekken niet voldoende lijken. Effectieve ACP vraagt om een systeembrede benadering.
Cognitieve training verbetert dagelijks functioneren ouderen
Publicatie
Er is groeiende belangstelling voor niet-farmacologische methoden om cognitie en functioneren van ouderen zonder ernstige neurocognitieve aandoening te verbeteren. Canadese wetenschappers onderzochten of cognitieve training het dagelijkse leven kan verbeteren.
Cohortstudie 'De eerste honderd opgenomen COVID-19-patiënten in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis'
Publicatie
Cohortstudie waarin de eerste 100 COVID-19-patiënten worden beschreven die in het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis opgenomen werden.
Column: Als het doek valt..
Publicatie
Als medisch maatschappelijk werker voert Patricia van Marion-Slootmans veel slechtnieuwsgesprekken. Veel ervan zijn haar bijgebleven, omdat ze een bijzonder – of bijzonder triest- verhaal bevatten. Haar column 'Als het doel valt...' beschrijft één van deze gesprekken.
Column: Fataliteit
Publicatie
Vergeetachtig worden is al geen lolletje, maar voor mensen die van nature achterdochtig zijn, is een hoge leeftijd de hel. Rob Vunderink kende al wel verhalen, maar zijn 90-jarige schoonmoeder Maria zorgt voor de praktijk. Hij schreef er een column over voor E-Pal.
Column: Help the messenger
Publicatie
In de column van Patricia van Marion-Slootmans vertelt ze over afstand en nabijheid als zorgverlener. En dat slecht-nieuws-gesprekken voor haar nooit op de automatische piloot gaan.
Mail de redactie
Mail de redactie met jouw evenement, jouw nieuws of een tool waar anderen (ook) baat bij kunnen hebben. 'Delen is vermenigvuldigen', zeggen ze wel eens. Maar ook suggesties of klachten over de vindbaarheid van informatie zijn zeer welkom. Met jouw inbreng kunnen we Palliaweb verbeteren.